Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019 -2020

Ngày 07/11/2019, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020.

Ngày 07/11/2019, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020.

Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên của Khoa nhằm phát huy quyền làm chủ của CBVC đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Khoa và Nhà trường, đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo Trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBVC-LĐ để có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thế Phúc - Bí thư Chi bộ, trưởng khoa trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới 2019-2020. Với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cũng như sự  nỗ lực phấn đấu của Khoa, sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, năm học 2018-2019 Khoa LLCT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt hoạt động, công tác, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tự hào đối với các thế hệ CBVC, sinh viên Nhà trường.  Bên cạnh các thành quả đã đạt được, Báo cáo cũng đề cập những điểm còn hạn chế trong các hoạt động, công tác của Nhà trường, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này. Báo cáo cũng nêu lên phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của năm học 2019-2020, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra, tạo bước đột phá trong xây dựng Khoa, Nhà trường vững mạnh, phát triển bền vững.

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 đến toàn thể cán bộ viên chức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, thái độ để góp phần cùng Khoa hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm học 2019-2020, tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất những nội dung nêu trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 và các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị; đồng thời thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020. Hội nghị CBVC Khoa Lý luận chính trị năm học 2019-2020 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể CBVC quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị