Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Thực tế tập huấn Lý luận chính trị hè 2019 - Hội nghị tập huấn chương trình, giáo trình các môn học LLCT

Trong những ngày cuối của đợt thực tế tập huấn Lý luận chính trị hè 2019, đoàn đã tham gia Hội nghị tập huấn chương trình, giáo trình các môn học Lý luận chính trị, được tổ chức tại Học viện chính trị khu vực III, Tp Đà Nẵng. Hội nghị gồm hai phần:

1. Khai mạc tại phiên toàn thể;

2. Nghe báo cáo và thảo luận tại các tiểu ban.

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị