Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Thực tế tập huấn Lý luận chính trị hè 2019 - Ngày làm việc thứ hai

Tiếp nối chương trình trong chuỗi những hoạt động của đợt thực tế tập huấn Lý luận chính trị hè 2019, đoàn đã có ngày làm việc thứ hai tại thành phố Đà Nẵng:

1. Thăm Bảo tàng Hoàng Sa;

2. Giao lưu, tọa đàm với Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng về giảng dạy Lý luận chính trị theo Giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị