Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Thực tế tập huấn Lý luận chính trị hè 2019 - Ngày làm việc đầu tiên

Bắt đầu từ ngày 13/08/2019, toàn thể Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã có chuyến tham quan thực tế và tập huấn Lý luận chính trị do TS. Nguyễn Thế Phúc làm trưởng đoàn.

Ngày làm việc đầu tiên trong chuyến đi thực tế tập huấn Lý luận chính trị hè 2019:
1. Nghe Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo về cơ cấu tổ chức và quá trình sát nhập các khối;
2. Tìm hiểu quy trình vận hành, dây chuyền sản xuất và kinh doanh của Công ty Thaco ô tô Trường Hải;
3. Viếng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Nam.

 

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị