Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN HÙNG HẬU

Bút danh : Nguyễn Hùng Hậu, Minh Không, Nguyễn Hoàng.

Năm sinh:  1952.

Quê quán:  Thuận Thành, Bắc Ninh.

Học vị :  Cử nhân toán học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1974, Tiến sĩ triết học, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, năm 1987.

Học hàm: Giáo sư

Nguyên là Trưởng phòng Nghiên cứu Triết học phương Đông, Viện Triết học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Hiện công tác tại Khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

* SÁCH:

1. Tác giả: Góp phần tìm hiểu tư tưởng Triết học Phật giáo Trần Thái  Tông. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996.

2. Tác giả: Lược khảo tư tưởng thiền Trúc Lâm Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997.

3. Tác giả: Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội,  2002.

4. Tập thể tác giả: Triết học. Phần: Hậu thực chứng và tri thức luận, Hà Nội ,1981.

5. Tập thể tác giả: Các trào lưu triết học tư sản phương Tây hiện đại. Phần: Một vài  nét về trào lưu hậu thực chứng, Hà Nội, 1982.

6. Tập thể tác giả: Những vấn đề đạo đức trong các học thuyết triết học của các nước phương Đông.Phần: Một vài  khía cạnh trong học thuyết triết học của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Mátxcơva, 1988(bản tiếng Nga).

7. Tập thể tác giả: Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Phần: Tịnh độ tông trong học thuyết triết học Trần Thái Tông và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần, Hà Nội, 1990.

8. Tập thể tác giả:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự. Phần:  Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo trên mặt trận an ninh trật tự. Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1995.

9. Tập thể tác giả:  Almanach. Các nền văn minh thế giới. Phần: Triết lý  vô ngôn của nhà Phật. Nxb Văn hóa- Thông tin, Hà Nội, 1996.

10. Tập thể tác giả:  ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay.Phần: ảnh hưởng của Phật giáo đối với hệ tư tưởng con người Việt Nam hiện nay. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997. 

11. Tập thể tác giả: Những đặc điểm cơ bản của một số tôn giáo lớn ở Việt Nam. Phần: Phải  chăng đó là những nét độc đáo của Phật giáo Việt Nam? Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản, Hà Nội, 1997.

12. Tập thể tác giả: Sức sống của một tác phẩm triết học. Phần: Tính tuyệt đối và tương đối của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và ý nghĩa lý luận của nó. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ,2000.

13. Tập thể tác giả:  Giáo sư Cao Xuân Huy. Người thầy- Nhà tư tưởng.  Phần: Chủ toàn và chủ biệt trong tư tưởng Cao Xuân Huy. Nxb Văn hóa- Thông tin, Hà Nội, 2001.

14. Phật giáo. Những vấn đề triết học. Phân viện Nghiên cứu Phật học xuất bản, Hà NỘI, 1990 (Sách dịch cùng với Ngô Văn Doanh ).

15. Tập thể tác giả: Giáo trình lịch sử triết học. Phần: Lịch sử tư tưởng triết học Việt  Nam. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

* Bài tạp chí:

16. Mấy ý kiến về vấn đề xây dựng tác phong lao động công nghiệpT/c Triết học, số 4, 1977.

17. Một vài  vấn đề toán học hóaT/c Triết học, số 4, 1978.

18. Toán học với sự phát triển của khoa học- kỹ thuật ở nước ta hiện nay. T/c Triết học, số 1, 1981.

19. Thử bàn về một vài  tư tưởng triết học Phật giáo    (Qua tác phẩm “ Khóa hư lục”). T/c Triết học, số 1, 1989.

20. ảnh hưởng của Phật giáo đối với tư duy và cách ứng xử của người Việt Nam hiện nayT/c Xã hội học, số 4, 1990.

21. Góp phần nghiên cứu một số tư tưởng triết học Phật giáo của thiền phái  Vinataruci. T/c Triết học,số1, 1990.

22. Phật giáo. Những vấn đề triết họcT/c Triết học, số 1, 1991.

23. Về bước ngoặt trong tư tưởng của sư Thiện ChiếuT/c Triết học, số 2, 1991.

24. Phật giáo với phương TâyT/c Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2, 1991.

25. “Lý hoặc luận”- cuộc đụng độ đầu tiên giữa Nho Phật Lão ở Giao Châu dưới chính quyền Sĩ Nhiếp. T/cTriết học, số 2, 1992.

26. Góp phần tìm hiểu tư tưởng “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí MinhNội san Nghiên cứu Phật học, số 6, 1992.

27. Biện chứng pháp trong kinh Kim CươngNội san Nghiên cứu Phật học, số 9, 1993

28. Triết lý “ Vô ngôn” của nhà PhậtNội san Nghiên cứu Phật học, số 11, 1993.

29. Góp phần tìm hiểu quan điểm của C. Mác: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. T/c Triết học, số 3, 1993.

30. Tìm hiểu một số tư tưởng triết học thiền tông của Tuệ Trung Thượng Sĩ. T/c Triết học, số 1,1994.

31. Triết học thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 1+2, 1994.

32. Những tiền đề hình thành triết học Trần Thái  Tông. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 3, 1994.

33. Triết học Phật giáo Trần Thái  TôngNội san Nghiên cứu Phật học, số 4, 1994.

34. Sự dịch chuyển cái “Thiện” trong cơ chế thị trường ở Viện Nam hiện nayT/c Triết học, số 1, 1995.

35Triết học Trần Thái  Tông. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 1, 1995.

36. Triết học Trần Thái  Tông. Nội san Nghiên cứu Phật học, số 2, 1995

37. Tư tưởng triết học Thiền của Điều Ngự Giác Hoàng Trúc Lâm Đệ Nhất TổNội san Nghiên cứu Phật học, số 4, 1995.

38. Tìm hiểu tư tưởng triết học Thiền của Trần Nhân Tông. T/c Triết học, số 3, 1995.

39. Một số nét đặc trưng của Phật giáo Việt Nam. Thông báo TỔNG luận biên soạn năm 1995- 1996,Trung tâm THÔNG tin tư liệu khoa học và công nghệ Quốc giasố 2, 1995.

40. Một số suy nghĩ về ảnh hưởng của Phật giáo đối với tư duy của người Việt. T/c Triết học, số 5, 1996.

41. Nét đặc trưng của tư duy ấn ĐộT/c Văn học nước ngoài , số 4, 1996.

42. Biện chứng trong tư tưởng Huyền QuangT/c Nghiên cứu Phật học, số 2, 1996.

43. Triết lý “Vô” của Lão TửT/c Triết học, số 3, 1997.

44. Bước đầu thử đặt vấn đề về đặc điểm của Nho giáo ở Việt Nam. Tập san Khoa học xã hội và nhân văn,thành phố Hồ Chí Minhsố 3, 1997.

45. Về cuốn  “Tư tưởng phương Đông. Gợi những điểm nhìn tham chiếu” của Cao Xuân Huy. T/c RMI(Tạp chí của Ôxtrâylia, công bố bằng tiếng Anh), số 1, 1997.

46. Lược khảo tư tưởng Thiền Trúc Lâm Việt Nam. T/c Nghiên cứu Phật học, số 3, 1998.

47. Một vài  suy nghĩ về đặc điểm của Nho giáo ở Việt NamT/c Triết học, số 5, 1998.

48. Âm và nhu, phải  chăng đó là đặc tính cơ bản của người Việt, dân tộc ViệtT/c Triết học, số 3, 1999.

49. Thử tìm hiểu vai trò của Khổng giáo trong sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nayTập san Khoa học xã hội và nhân văn, thành phố Hồ Chí Minhsố 8, 1999.

50. Một vài  suy nghĩ về thế giới quan trong Kinh Dịch. T/c Triết học, số 3, 2000.

51. Triết lý trong văn hóa ấn Độ cổT/c Triết học, số 2, 2001.

52.  Nét đặc trưng của Phật giáo Việt NamT/c Nghiên cứu tôn giáo, số 4, 2001.

53. Vài nét về sự khác biệt giữa hai nền triết học Đông Tây. T/c Triết học, số 8, 2001.

* HộI thảo khoa học quốc tế:

54. Bước đầu thử đặt vấn đề về đặc điểm của Nho giáo ở Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc tế: “Nho giáo ở Việt Nam”, thành phố Hồ Chí Minh ,tháng 7- 1997.

55. Vai trò của truyền thống nhân bản ở Việt Nam hiện nay. Hội thảo khoa học quốc tế: “Văn hóa truyền thống Việt- Trung và hiện đại  hóa, Trung Quốc, tháng 5-1998.

56. Thử tìm hiểu vai trò của Khổng giáo trong sự phát triển  kinh tế ở nước ta hiện nay. Hội thảo khoa học quốc tế: “Vai trò của Nho giáo ở Việt Nam và các nước Châu á”, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11- 1998.

57. Nét dị biệt trong hệ tư tưởng truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hội thảo khoa học quốc tế: “Văn hóa truyền thống Việt - Trung và hiện đại  hóa”,  Hà Nội, tháng 12- 1999.

58. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam trước xu thế hội nhập, toàn cầu hóa. Hội thảo khoa học quốc tế: “Gía trị truyền thống và những thách thức của toàn cầu hóa”, Hà Nội, tháng 5-2001.

* Các đề tài khoa học đã nghiệm thu:

59. Chủ nhiệm đề tài: Tư tưởng triết học Trần Thái Tông. Đề tài cấp Viện, năm 1995. Đã in thành sách với nhan đề “GÓP phần tìm hiểu tư tưởng triết học Phật giáo Trần Thái Tông”.

60. Chủ nhiệm đề tài: Thiền Trúc Lâm Việt Nam. Đề tài cấp Viện, năm 1996. Đã in thành sách với nhan đề “Lược khảo tư tưởng Thiền Trúc Lâm Việt Nam”.

61. Chủ nhiệm đề tài: Việt Nam Phật giáo triết lược luận. Đề tài cấp Viện, năm 2000-2001. Đã in thành sách  với nhan đề  “Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam”.

62. Tham gia đề tài cấp Nhà nước KX.07.03; đề tài cấp Bộ do Viện Triết học chủ trì và thực hiện; đề tài cấp Bộ do Bộ CÔNG an chủ trì và thực hiện; đề tài cấp Bộ do Học viện Chính  trị Quốc gia chủ trì và thực hiện.

 

Nguồn: Viện Triết học, http://www.vientriethoc.com.vn

Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---