Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: Đoàn Thế Hùng

Năm sinh: 1973

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Cơ quan công tác: Khoa Lý luận chính trị - Hành chính, Đại học Quy Nhơn

Địa chỉ liên hệ: 12B/14 Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định

Email: doanthehung@qnu.edu.vn; doanthehungqnu@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

a. Đại học

Ngành đào tạo: Triết học

Thời gian đào tạo: 1990 - 1994

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

b. Sau đại học

+ Cao học: 1996 - 1999

Chuyên ngành: Triết học

Cơ sở đào tạo: Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH & NV- ĐHQG Hà Nội

Bảo vệ thạc sỹ: Năm 2000

+ Nghiên cứu sinh: 2004 - 2008

Chuyên ngành: Triết học

Cơ sở đào tạo: Đại học KHXH & NV- Đại học Quốc gia TP HCM

Năm bảo vệ: Năm 2008

Đề tài luận án: Biện chứng giữa kinh tế thị trường với định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay

c. Trình độ ngoại ngữ: C tiếng Nga, C tiếng Anh.

d. Các chứng chỉ khác

+ Giáo dục học đại học do Trường Quản lý giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo

cấp 2006;

+ Bồi dưỡng giảng viên giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa

Mác-Lênin 2009;

+ Bồi dưỡng giảng viên giảng dạy: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản

Việt Nam 2010.

3.Quá trình công tác

- 1994 đến 2003: Giảng viên Triết học, Khoa giáo dục Chính trị, Trường Đại học Qui Nhơn

- 2004 đến 3/2007: Chủ nhiệm bộ môn Triết-CNXHKH, Khoa giáo dục Chính trị.

Trường Đại học Qui Nhơn

- 3/2007 đến 4/2010: Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Qui Nhơn

- 5/2010 đến nay: Giảng viên Khoa LLCT-HC, Trường Đại học Quy Nhơn.

4. Kết quả hoạt động khoa học

* Đề tài nghiên cứu khoa học

1. Đề tài NCKH cấp khoa: Tư duy biện chứng mácxít với quá trình CNH,HĐH ở nước ta hiện nay - 12/2001.

2. Đề tài NCKH cấp khoa: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy biện chứng mácxít ở nước ta hiện nay - 12/2002.

3. Đề tài NCKH cấp Trường: Vai trò của tư duy biện chứng duy vật trong quá trình đổi mới tư duy ở nước ta hiện nay - 02/2004.

4. Tìm hiểu quá trình hình thành tư duy biện chứng mácxít - Luận văn thạc sỹ

5. Biện chứng giữa kinh tế thị trường với định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay - Luận án tiến sỹ

* Bài báo khoa học

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu và vận dụng giáo dục thế hệ trẻ hiện nay, Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Qui Nhơn,

số 4/1995

2. Tính thống nhất và đa dạng của cộng đồng dân tộc dân tộc Việt Nam, Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Qui Nhơn, số 5/1995.

3. Nhận thức về sự phát triển của các HTKT-XH là một quá trình lịch sử tự nhiên, Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Qui Nhơn, số 8/1998.

4. “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” với vấn đề đấu tranh giai cấp, Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, số 13 , tr. 59-64. Thư viện Trường Đại học Quy Nhơn.

5. Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin về kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường - kinh tế thị trường và vận dụng ở Việt Nam hiện nay. Thông báo khoa học Trường Đại học Qui Nhơn, số 1/2008.

6. Từ quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác suy nghĩ về nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập II, số 1, tr 47 - tr 51. Thư viện Trường Đại học Quy Nhơn.

7. Về sự phủ định trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông, số tháng 2, tr28 -tr30.

8. Nhận thức về sự phát triển của các thị trường cơ bản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 3, tr 43 - tr 47.

9. Tìm hiểu về sự tự phủ định trong kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản hiện nay, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn số I, 2010.

* Sách tham khảo:

1. Quan hệ biện chứng giữa kinh tế thị trường với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Nxb Tổng hợp TP HCM, 2009.

Nguồn: website Đại học Quy Nhơn, www.qnu.edu.vn

Đang trực tuyến
  • Khách: 6
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---