Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: Lê Cung

Giới tính: Nam

Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

* DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

I. Đề tài khoa học:

 1. Hồ Chí Minh với châu Phi. Đề tài cấp Trường. Đại học Sư phạm Huế, 1980. Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt, được đưa vào giảng dạy chuyên đề cho năm thứ Tư từ năm học 1981-1982.
 2. Phong trào đấu tranh chính trị ở Huế trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). Đề tài cấp Bộ, Mã số: B98-09-23. Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt, được đưa vào giảng dạy chuyên đề cho năm thứ Tư từ năm học 2001-2002. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.
 3. Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (từ sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm 1-11-1963 đến trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968). Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2000-09-43. Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt. Được Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen.
 4. Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam 1968 – 1973. Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2002-09-02. B2002. Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.
 5. Phong trào đô thị miền Nam Việt Nam 1954 – 1960. Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2006-DHH03-12. Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

II. Sách chuyên khảo:

 1. Phật giáo Việt Nam với cộng đồng dân tộc. Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1996.
 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân – 1968 (Nhiều tác giả). Nxb. Quân độ Nhân dân, Hà Nội, 1998.
 3. Giải phóng Khe Sanh – Hướng Hóa Mậu Thân – 1968 (Nhiều tác giả). Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 1998.
 4. Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999; Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2003, 2005 & 2008.      
 5. Hồ Chí Minh với châu Phi. Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1999, 2001.
 6. Phong trào đô thị Huế trong kháng chiến chống Mỹ 1954-1975. Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2001.
 7. Một số vấn đề lịch sử (Nhiều tác giả). Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2002.
 8. 1963 – 2003, Bốn mươi năm nhìn lại (Nhiều tác giả). Nxb. Giao Điểm, CA, USA, 2003.
 9. Sáng ngời Hồ Chí Minh những bài viết tâm đắc (những bài viết chọn lọc của nhiều tác giả). Nxb. Công an TP. Hồ Chí Minh, 2005.
 10. Việt Nam – Những chặng đường lịch sử 1954-1975 – 1975-2005 (Nhiều tác giả). Nxb. Giáo dục, TP. Hồ Chí Minh, 2005.
 11. Địa chí Thừa Thiên Huế, Phần Lịch sử (Nhiều tác giả). Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2005.
 12. Tiếng Huế, người Huế và văn hóa Huế (Nhiều tác giả). Nxb. Văn Học, Hà Nội, 2005.
 13. 50 năm Trường Đại học Sư phạm Huế 1957 – 2007 (Chủ biên). Nxb, Thuận Hóa, Huế, 2007.
 14. Một số vấn đề lịch sử, Tập I (Nhiều tác giả). Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2005.
 15. Về cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 (Nhiều tác giả). Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2008.
 16. Thừa Thiên Huế tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường (Nhiều tác giả). Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2008.
 17. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (Nhiều tác giả). Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2008.
 18. Trần Nhân Tông – Cuộc đời và sự nghiệp (Chủ biên). Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2008.

III. Giáo trình và bài giảng:

 1. Phong trào đấu tranh chống thực dân và phong kiến của nhân dân châu Á thời cận đại. Trường Đại học Sư phạm Huế, 1991 & Nxb. Giáo dục, Đà Nẵng, 2001.
 2. Hồ Chí Minh với châu Phi. Trường Đại học Sư phạm Huế, 1993.
 3. Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử (Nhiều tác giả). Nxb. Thuận Hóa – Trường Đại học Sư phạm Huế, 1992.
 4. Lịch sử thế giới đại cương (viết chung). Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Huế, 1996.
 5. Lịch sử thế giới cận đại, Tập I: 1566 – 1870 (Chủ biên). Nxb. Giáo dục, Đà Nẵng, 2001.
 6. Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Nhiều tác giả). Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
 7. An introduction to Vietnam anh Hue (đồng soạn giả). Hue University and The gioi Publishers, Hà Nội, 2002.
 8. Tôn giáo học (bản vi tính). Bài giảng dùng cho chuyên ngành lịch sử và giáo dục chính trị, Huế, 2003.
 9. Lý luận tôn giáo và lịch sử ba tôn giáo thế giới (bản vi tính). Bài giảng dùng cho bậc cao học chuyên ngành triết học và lịch sử thế giới, Huế, 2003.
 10. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lý luận và thực tiễn (bản vi tính). Chuyên đề dùng cho bậc cao học chuyên ngành lịch sử Việt Nam, 2005.
 11. Phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước châu Á thời cận đại (bản vi tính). Chuyên đề dùng cho bậc cao học chuyên ngành lịch sử Việt Nam (bản vi tính), Huế, 2005.
 12. Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam 1954 – 1975 (Bản vi tính). Chuyên đề dùng cho bậc cao học chuyên ngành lịch sử Việt Nam (bản vi tính), Huế, 2005.
 13. Phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh ở các đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ 1954 – 1975 (Bản  vi tính). Chuyên đề dùng cho bậc cao học chuyên ngành lịch sử Việt Nam (bản vi tính), Huế, 2005.
 14. Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 – 1975 (Viết chung với Trần Bá Đệ, Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Thành Phương). Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2007.
 15. Giáo trình Lịch sử Việt Nam, Tập VII, Từ 1954 đến 1975 (Viết chung với Trần Bá Đệ). Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2008.

IV. Các bài nghiên cứu

- Tạp chí Nghiên cứu lịch sử

 1. Tìm hiểu những sự kiện đầu tiên trong phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963. Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1994.
 2. Về phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963. Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1994.
 3. Chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo miền Nam trên lĩnh vực tư tưởng – chính trị. Nghiên cứu Lịch sử, số 3 (298), 1998.
 4. Chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo miền Nam trên lĩnh vực kinh tế – xã hội và văn hóa – giáo dục. Nghiên cứu Lịch sử, số 3 (304) và số 4 (305), 1999.
 5. Phong trào công nhân Huế những năm đầu sau Hiệp định Genève 1954. Nghiên cứu Lịch sử, số 1 (306), 2000.
 6. Phong trào đô thị Huế trong những năm 1964-1965. Nghiên cứu Lịch sử, số 3 (316), 2001.
 7. Một số tư liệu về phong trào nông dân Thừa Thiên Huế những năm đầu sau Hiệp định Genève (1954). Nghiên cứu Lịch sử, số 6 (319), 2001.
 8. Về nguyên nhân phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam trong những năm 1964 – 1965. Nghiên cứu Lịch sử, số 2 (327), 2003.
 9. Cuộc nổi dậy của tù nhân chính trị ở Chudron (Gia Lai) năm 1958.  Nghiên cứu Lịch sử, số 5 (348), 2005.
 10. Huế – Nơi mở đầu phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963. Nghiên cứu Lịch sử, số 8 (364), 2006.
 11. Bàn về “Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963” trong Giáo trình "Lịch sử Việt Nam hiện đại" ở bậc đại học và cao đẳng. Nghiên cứu Lịch sử, số 1 (369), 2007.
 12. Phong trào đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2 (370), 2007.

- Tạp chí Lịch sử Quân sự

 1. Phong trào sinh viên Huế trong cuộc đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1963. Lịch sử Quân sự, số 6, Tháng 11 & 12, 1997.
 2. Phong trào đấu tranh chính trị ở Thừa Thiên Huế thời kỳ đầu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Lịch sử Quân sự, số 4 (118), Tháng 7 & 8, 1999.
 3. Phong trào thanh niên, sinh viên học sinh Huế trong những năm 1964 – 1966. Lịch sử Quân sự, số 2 (128), Tháng 3 & 4, 2001.
 4. Đấu tranh chống Mỹ và tay sai cưỡng ép di cư ở khu phi quân sự những năm sau Hiệp định Genève 1954 (viết chung với Hoàng Chí Hiếu). Lịch sử Quân sự, số 5 (131), Tháng 9 & 10, 2001.
 5. Phong trào sinh viên Đại học Sư phạm Huế đấu tranh chống Mỹ và chính quyền tay sai (1957 – 1975). Lịch sử Quân sự, số 2 (134), Tháng 3 & 4, 2001.
 6. Dấu ấn Điện Biên Phủ đối với phong trào giải phóng dân tộc nửa sau thế kỷ XX. Lịch sử Quân sự, số 149, Tháng 5, 2004.
 7. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với Phan Bội Châu và Phan Văn Trường. Lịch sử Quân sự, số 155, Tháng 11, 2004.
 8. Phong trào đô thị Huế trong kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1977) – 30 năm nhìn lại. Lịch sử Quân sự, số 162, Tháng 6, 2005.
 9. Phong trào Phật giáo miền Nam với cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Lịch sử Quân sự, số 167, Tháng 11, 2005.
 10. Cuộc đấu tranh của công nhân ngành thủy điện ở miền Nam những năm đầu sau Hiệp định Genève (1954). Lịch sử Quân sự, số 179, Tháng 2, 2006.
 11. Phong trào đấu tranh ở đô thị miền Nam Việt Nam năm 1966. Lịch sử Quân sự, số 174, Tháng 2, 2006.
 12. 700 năm Thuận Hóa – Phú Xuân – Huế, nghĩ về sự nghiệp của Trần Nhân Tông. Lịch sử Quân sự, số 175, Tháng 7, 2006.
 13. Phụ nữ Huế và mùa Xuân tổng tiến công. Lịch sử Quân sự, số 193, Tháng 1, 2008.
 14. Từ “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê-nin đến lý luận Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 203, Tháng 11, 2008.
 15. Về sự ra đời Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam (6-6-1969). Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 210, Tháng 6, 2009.

 - Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo

 1. Chính sách của triều Nguyễn đối với Phật giáo và sự mâu thuẫn của nó đối với hiện thực. Tập Văn Phật đản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật lịch 2539 (1999).
 2. Sự hậu thuẫn của miền Bắc đối với phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963. Nghiên cứu tôn giáo, Số 6 (48), 2007.
 3. Phật giáo Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Nghiên cứu tôn giáo, số 5 (59), 2008.
 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo. Nghiên cứu tôn giáo, số 5 (69), 2008.

- Thông báo Khoa học

 1. Chế độ buôn bán nô lệ qua sự nghiên cứu của Hồ Chủ tịch. Nội san Khoa học, số 8, Trường Đại học Sư phạm Huế, 1983.
 2. Hồ Chủ tịch với vấn đề nông dân ở các thuộc địa. Nội san Khoa học, số 2, Trường Đại học Sư phạm Huế, 1986.
 3. Cuộc đấu tranh chính trị ở các đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thông báo Khoa học của các trường đại học – Chuyên san sử học, số 1, 1993.
 4. Vài tư liệu về thế giới với phong trào Phật giáo ở miền Nam năm 1963. Thông báo Khoa học. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội I,  Số 7, 1994.
 5. Mặt trận Đường Chín và vai trò của nó trong việc góp phần đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965 – 1968). Thông báo Khoa học. Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 4, 1995.
 6. “Nhà chùa” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thông báo Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, số 1/1997.
 7. Thêm một số suy nghĩ về sự lựa chọn con đường Cách mạng tháng Mười của cách mạng Việt Nam. Thông báo Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, số 1/1998.
 8. Tìm hiểu mối quan hệ Việt Nam – ASEAN trong ba thập kỷ qua (1967-1997). Thông báo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2/1998.
 9. Vai trò quần chúng nhân dân trong phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963. Thông báo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Huế, số 2 (33), 1999.
 10. Huế – Nơi mở đầu phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963. Thông báo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Vinh, Số 22, 1999. 
 11. Phong trào sinh viên, học sinh ở các đô thị miền Nam giai đoạn 1964 – 1965. Thông báo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Huế, số 1 (37), 2001.
 12. Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống chính quyền Ngô Đình Diệm trước năm 1963. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐHSP Huế, số 1, 2007.

Nguyệt san Giác Ngộ

 1. Thế giới với phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963. Giác Ngộ, Số 80 & 81/ 2002.
 2. Thêm một số suy nghĩ về sự nghiệp của Trần Nhân Tông. Giác Ngộ, Số 97, 2004.
 3. Vấn đề hòa bình trong phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1965 – 1973). Giác Ngộ, Số 109 & 110, 2005.
 4. Phật giáo Huế giữa mùa Xuân lịch sử. Giác Ngộ, Số 142, 2008.
 5. Góp thêm những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo.  Giác Ngộ, Số 146, 2008.
 6. 45 năm nhìn lại ngọn lửa Thích Quảng Đức. Giác Ngộ, Số 147 & 148, 2008.
 7. Bàn về sự nghiệp của Trần Nhân Tông. Giác Ngộ, Số 152 & 153, 2008.
 8. Mục tiêu công bằng xã hội nhìn từ phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963. Giác Ngộ, Số 158 & 159, 2009.

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học

 1. Một số nhận thức về việc giáo dục đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch. Kỷ yếu "Hội thảo Khoa học Kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-1890 – 19-5-1990". Trường Đại học Sư phạm Huế, Tháng 5, 1990.
 2. 100 ngày đấu tranh chính trị (3/1966 – 6/1966) ở các đô thị miền Nam trong thời kỳ Mỹ tiến hành “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968). Kỷ yếu Hội thảo giảng dạy lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế, 1993.
 3. Khát vọng giải phóng “những người cùng khổ” - nét lớn trong sự gặp gỡ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Phật giáo. Kỷ yếu "Hội thảo Khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh (KX02)" tổ chức tại Thừa Thiên Huế lần thứ I. Nxb. Thuận Hóa Huế, 1994.
 4. Điện Biên Phủ qua cách nhìn của châu Phi. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 1994.
 5. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười đối với Phan Bội Châu. Kỷ yếu "Hội thảo khoa học kỷ niệm lần thứ 130 ngày sinh Phan Bội Châu", Huế 1997.
 6. Thanh niên, sinh viên, học sinh Huế trong Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Kỷ yếu "Hội thảo Khoa học “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân – 1968". Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tháng 01, 1998.
 7. "Tính chất và đặc điểm của phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963". Kỷ yếu Hội thảo Khoa học lần thứ II, Đại học Đà Nẵng, 1998.
 8. Về nguyên nhân phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam trong những năm 1964 – 1965. Kỷ yếu "Hội thảo Khoa học lần thứ nhất (nhân kỷ niệm 45 năm Đại học Huế)", Đại học Huế, 2002.
 9. Về phong trào Phật giáo Sài Gòn năm 1963. Kỷ yếu "Hội thảo khoa học 300 năm Phật giáo Gia Định – Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh". Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2002.
 10. Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam nhìn từ phương diện quốc tế. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Những vấn đề lịch sử dân tộc và thế giới”. Trường Đại học Khoa học Huế, Tháng 11, 2002.
 11. Một vài suy nghĩ về sự nghiệp của Trần Nhân Tông. Kỷ yếu "Hội thảo Khoa học Quốc gia “Thân thế và sự nghiệp Trần Nhân Tông (1258 – 1308)”, Huế, Tháng 12, 2003.
 12. Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam với cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Kỷ yếu "Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ II", TP. Hồ Chí Minh, tháng 7, 2004.
 13. Vấn đề hòa bình trong phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ 1965 – 1973. Kỷ yếu"Hội thảo Khoa học Ba mươi năm giải phóng miền Nam". Trường Đại học sư phạm Huế, Tháng 3, 2005.
 14. Phong trào đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm của Phật giáo Huế năm 1963. Kỷ yếu "Hội thảo khoa học “700 năm Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế”, 2006.
 15. Xin đừng bỏ qua tư liệu chính thời chúng ta. Kỷ yếu Hội thảo khoa học chủ đề: "Công tác sưu tầm tư liệu về lịch sử – văn hóa Huế", Trung tâm Học liệu Đại học Huế tổ chức, tháng 1, 2006.
 16. Đóng góp của Phật giáo Huế trên lãnh vực công bằng xã hội (1954 – 1963). Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Các giá trị tiêu biểu của vùng Phật giáo Huế”. Viện Nghiên cứu tôn giáo, Huế Tháng 9, 2008.
 17. Sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam trên lãnh vực công bằng xã hội nhìn từ cuộc vận động năm 1963. Kỷ yếu Hội thảo nhân Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (UN Vesak Day), Hà Nội, 2008.
 18. Vai trò của phong trào đô thị miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 -1975. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Những nét đặc sắc và chọn lọc trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam”, Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 9-2008.
 19. Bàn về sự nghiệp của Trần Nhân Tông. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông – Cuộc đời và sự nghiệp” (nhân 700 năm ngày nhập niết bàn 1308 – 2008. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Quảng Ninh, ngày 26-11-2008 và Kỷ yếu Tọa đàm Khoa học kỷ niệm 750 ngày sinh Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông (7-12-1258 – 7-12-2008. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ và kỷ niệm 750 ngày sinh vua Trần Nhân Tông, Huế, ngày 6-12-2008.
 20. Nghiên cứu khoa học, một loại hình tự học đạt hiệu quả cao đối với người giảng viên đại học. Kỷ yếu Hội thảo “Mỗi thầy, cô là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Huế, tháng 5, 2009.
 21. Về sự ra đời Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6-6-1969). Kỷ yếu Hội thảo khoa học “40 năm thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6-6-1969 – 6-6-2009). Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Huế, Tháng 6, 2009.
 22. Sự hậu thuẫn của Phật giáo đối với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại bàn đàm phánParis. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “40 năm thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6-6-1969 – 6-6-2009). Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Huế, Tháng 6, 2009.

- Tạp chí địa phương

 1. Chiến thắng Thanh Lam Bồ 26 – 7 – 1951. Mùa Xuân Hương Phú, Số đặc biệt kỷ niệm 40 năm ngày thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Phong Văn hóa và Thông tin Huyện Hương Phú, Tháng 2, 1984.
 2. Trần Nhân Tông – Anh hùng, Thi sĩ và Thiền sư. Đại học Huế, số 44-45, Tháng 1-2, 2004.
 3. 700 năm Thuận Hóa – Đà Nẵng (1306 – 2006)  - Nghĩ về sự nghiệp của Trần Nhân Tông. Tạp chí Văn hóa Đà Nẵng. Sở Văn hóa – Thông tin Đà Nẵng, số 13, Tháng 9, 2006.
 4. Sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam trên lĩnh vực công bằng xã hội nhìn từ cuộc vận động năm 1963. Huế Xưa và Nay, Số 87, Tháng 5 & 6, 2008.

- Lịch sử địa phương

 1. Lịch sử phong trào cách mạng xã Thủy Thanh (Đồng Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Huế, 1983.
 2. Lịch sử phong trào cách mạng xã Vinh Thái (Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Huế, 1985.
 3. Lịch sử phong trào cách mạng xã Phú Mỹ (Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Huế, 1986.
 4. Lịch sử phong trào cách mạng xã Quảng Vinh (Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Huế, 1986.
 5. Lịch sử phong trào cách mạng xã Quảng Phú (Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Huế, 1987
 6. Lịch sử phong trào cách mạng xã Điền Hòa (Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Huế, 1988.
 7. Lịch sử phong trào cách mạng xã Phú Dương (Đồng Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Huế, 1989.
 8. Lịch sử phong trào cách mạng thị trấn Tứ Hạ (Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Huế, 1989
 9. Lịch sử Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Nhiều tác giả). Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị, Đông Hà, 2004.

 

Nguồn: Website Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế, http://www.dhsphue.edu.vn/

Đang trực tuyến
 • Khách: 2
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---