Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1949
 • Nơi sinh: Hà Tĩnh
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Học hàm: Phó Giáo sư (2009)
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Triết học
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1973

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Vấn đề hợp tác xã trong chủ nghĩa xã hội khoa học. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2, 1992.
 2. Một vài suy nghĩ về công tác tuyển sinh và đào tạo cán bộ ngành Triết học. Tạp chí Thông tin công tác khoa giáo, số 5, 1992.
 3. Suy nghĩ về ổn định chính trị và từng bước đổi mới hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 5, 1994.
 4. Chính sách kinh tế mới của V.I Lênin và công việc đổi mới ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3, 1995.
 5. Mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị – sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học kỉ niệm 55 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 6. Quan hệ giữa kích thích vật chất và động viên tinh thần đối với người lao động. Tạp chí Lí luận Chính trị, số 11, 2002.
 7. Toàn cầu hoá và sự vận động của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Kỉ yếu Hội thảo KH Quốc tế Việt – Đức: Toàn cầu hoá và tác động của nó đối với hội nhập của Việt Nam, Hà Nội 12, 2003.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Triết học Mác Lênin (phần Chủ nghĩa duy vật lịch sử, viết chung cùng Bộ môn Duy vật lịch sử) Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1991.

Nguồn: Website Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội,

http://ussh.vnu.edu.vn/

Đang trực tuyến
 • Khách: 5
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---