Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THANH BÌNH

Năm sinh: 1956

Quê quán: Thanh Hoá

Học vị: Tiến sĩ                               

Chức danh: Giảng viên chính

Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Số 3, ngách 336/9, ngõ 336, đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0982.609.012

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Ngành học: Triết học

Nơi đào tạo: Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp (nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Năm tốt nghiệp: 1984

2. Sau đại học: Tiến sĩ

- Chuyên ngành: Triết học                

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm cấp bằng: 2005

Tên đề tài luận án: Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX)

3. Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Nga     

II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1984 đến nay

Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp (nay là trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Giảng viên

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Cấp quản lý

Vai trò tham gia 

1

Khen chê Nho giáo ở Việt Nam.

1997

Trường

Chủ trì 

 

2

Những tư tưởng chủ yếu của Nho giáo về con người và ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng con người ở Việt Nam hiện nay.

2000

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ trì

2.Các công trình khoa học đã công bố:

2.1 Sách tham khảo, chuyên khảo

 1. GS.TS Lê Văn Quán, Nguyễn Thanh Bình (1995), Phép xử thế của người xưa, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 2. Nguyễn Thanh Bình (2000) “Nho giáo với vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đăng trong: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 340-347. Viết chung với nhiều tác giả.
 3. Nguyễn Thanh Bình (2001), “Quan niệm của Nho giáo về xã hội lý tưởng và việc nhận thức để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay”. Đăng trong: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Hội thảo khoa học kỷ niệm 55 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 – 9, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 455-470, Viết chung với nhiều tác giả.
 4. Nguyễn Thanh Bình (2003), “Tư tưởng Mác xít về thời kỳ quá đội lên chủ nghĩa xã hội – một vài vấn đề đặt ra”. Đăng trong: Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 128-139. Viết chung với nhiều tác giả.
 5. Nguyễn Thanh Bình (2007), Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam (từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 6. Nguyễn Thanh Bình (2007), “ Nội dung cơ bản và ý nghĩa của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”. Đăng trong: Học viện Kỹ thuật – Quân sự, Bộ Quốc phòng: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr 166-185. Viết chung với nhiều tác giả. 

2.2 Các bài báo đăng trong tạp chí:

 1. Nguyễn Thanh Bình (1993), “Giáo trình tiếng Hán cổ đại và việc dạy chữ Nôm của ông Hoàng Trọng Phiến”, Tạp chí Hán Nôm, (4), tr.48 -50.
 2. Nguyễn Thanh Bình (2000), “Đạo đức Nho giáo với việc rèn luyện và nâng cao đạo đức cộng sản”,Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, (4), tr.1-3.
 3. Nguyễn Thanh Bình (2000), “Nho giáo với vấn đề phát triển kinh tế và hoàn thiện con người”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (10), tr 35-38.
 4. Nguyễn Thanh Bình (2000), “Đôi điều suy nghĩa về đối tượng và nội dung giáo dục, giáo hóa của Nho giáo”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (10), tr 50-54.
 5. Nguyễn Thanh Bình (2001), “Quan niệm của Nho giáo về xã hội lý tưởng”, Tạp chí Triết học, (3), tr.38-42.
 6. Nguyễn Thanh Bình (2002), “Những điểm tương đồng và dị biệt trong học thuyết “ Tính người” của Nho giáo”, Tạp chí Triết học, (9), tr.37-42.
 7. Nguyễn Thanh Bình (2007) “Triết lý nhân sinh của Phật giáo với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, (2), tr. 37-40.
 8. Nguyễn Thanh Bình (2007), “Tư tưởng về “ Đạo trị nước” ở các  nhà Nho Việt Nam”, Tạp chí Triết học, (1), tr.28-36.
 9. Nguyễn Thanh Bình (2007), “Nội dung và giá trị cơ bản về quyền con người trong Bộ luật Hồng Đức”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, (4), tr.27-30.
 10. Nguyễn Thanh Bình (2007), “Về vấn đề phòng, chống tham ô, tham nhũng trong  Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức)”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, (4), tr.27-30.
 11. Nguyễn Thanh Bình (2007), “Nội dung cơ bản và ý nghĩa của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”. Đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5-2007) và học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Học viện Kỹ thuật – Quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 15.5.2007.
 12. Nguyễn Thanh Bình (2007), “Một số nội dung và giá trị cơ bản về quyền con người trong  Quốc triều hình luật “, Tạp chí Triết học, (7), tr 9-16.
 13. Nguyễn Thanh Bình (2007) “Quốc triều hình luật với vấn đề phòng,  chống tham ô, tham nhũng dưới triều Lê Thánh Tông”, Tạp chí Triết học.
 14. Nguyễn Thanh Bình (2007), “Mội số nội dung chủ yếu về thời kỳ quá độ, về giai cấp và chuyên chính vô sản trong một số tác phẩm của V.I. Lê nin sau Cách mạng tháng Mười Nga. Đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Quan hệ Việt – Nga: Quá khứ và hiện tại, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 02.11.2007.
 15. Nguyễn Thanh Bình (2007), “Tư tưởng V.I. Lênin về văn hóa và đạo đức vô sản trong tác phẩm Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên”. Đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Quan hệ Việt – Nga: Quá khứ và hiện tại, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 02.11.2007 và trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ý nghĩa Cách mạng tháng Mười và sự lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, do Học viện Kỹ  thuật – Quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 05.11.2007.
 16. Nguyễn Thanh Bình, “Tư tưởng của V.I. Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội – khái niệm và thực chất”, tr 275-284; và 17. Nguyễn Thanh Bình, “Tư tưởng của V.I.Lênin về văn hóa và đạo đức vô sản trong tác phẩm Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên”,tr 352-361. Đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học : Quan hệ Việt – Nga: do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 02.11.2007 và trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ý nghĩa Cách mạng tháng Mười và sự lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, do Học viện Kỹ  thuật – Quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 05.11.2007.
 17. Nguyễn Thanh Bình(2009), “Giá trị cơ bản và ý nghĩa của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”. Đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay : Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, ngày 18, tháng 11, năm 2009; tr 4-20.
 18. Nguyễn Thanh Bình(2009), “ Quan niệm của Nho giáo về vai trò của đạo đức đối với xã hội và con người” . Đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay : Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, ngày 18, tháng 11, năm 2009; tr 21-29.
 19. Nguyễn Thanh Bình(2010), “Vài nét về vị trí, vai trò của Phật giáo và Nho giáo trong “Hệ tư tưởng Nho-Phật-Lão” dưới thời Lý - Trần”. Đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Một số vấn đề Triết học tôn giáo hiện nay” do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại,trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, ngày 29, tháng 12, năm 2010; tr 229-234.
 20. Nguyễn Thanh Bình(2011), “Vài suy nghĩ về sự du nhập và phát triển của Nho giáo Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến triều Lý”, Hội thảo khoa học quốc tế : “Nho giáo truyền thống và đổi mới”, do Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Văn-Triết, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan tổ chức, tháng 9 năm 2011, tại thành phố Huế.
 21. Nguyễn Thanh Bình(2011), “Tư tưởng đức trị của Nho giáo với việc phòng chống tham ô, tham nhũng ở Việt Nam thời Lê sơ (qua nghiên cứu bộ Luật Hồng Đức)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế : “Nho giáo  Việt Nam truyền thống và đổi mới”, do Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Văn-Triết, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan tổ chức ngày 5- 6, tháng 9 năm 2011, tại thành phố Huế, tr.190-200.
 22. Nguyễn Thanh Bình (2011), “Vai trò của  Phật giáo trong việc sáng lập  triều Lý và trong lĩnh vực chính trị của quốc gia Đại Việt đầu thế kỷ XI”.
 23. Nguyễn Thanh Bình (2011), “Vài suy tư về đào tạo và sử dụng nhân tài trong nền giáo dục – khoa cử ở Việt Nam thời phong kiến”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Khoa  Triết học -35 năm nghiên cứu và đào tạo” ngày 30/9/2001, tr. 89 – 98.
 24. Nguyễn Thanh Bình (2011) “35 năm giảng dạy và nghiên cứu Lịch sử Triết học phương Đông tại khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn”Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Khoa  Triết học -35 năm nghiên cứu và đào tạo” ngày 30/9/2001, tr. 28 – 32.

2.3. Quá trình đào tạo sau đại học:

          Sau khi bảo vệ Luận án Tiến sĩ Triết học, tôi đã tham gia giảng dạy, đào tạo học viên Sau đại học tại các cơ sở đào tạo sau đây:

          - Giảng dạy các chuyên đề Triết học cho học viên Sau đại học khối không chuyên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) từ 2005 đến nay.

           - Giảng dạy môn Lịch sử tư tưởng phương Đông cho học viên Sau đại học khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ 2005 đến nay.

            - Giảng dạy các môn Lịch sử Triết học Trung Quốc cổ - trung đại, Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, cho học viên sau Đại học khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

           - Giảng dạy môn Những vấn đề Bản thể luận và Nhận thức luận trong Triết học Ấn Độ cổ đại cho học viên Sau đại học Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ  năm 2005 đến nay.

         Ngoài ra, tôi tham gia hướng dẫn Luận án và Luận văn cao học chuyên ngành triết học cho các cơ sở  đào tạo: Khoa Triết học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), Khoa Lý luận chính trị (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế).

          Tham gia nhiều hội đồng chấm Luận văn cao học ngành Triết học, Chính trị học ở nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Hướng dẫn Luận án, Luận văn:

3.1 Hướng dẫn Luận án:

 1. Phạm Thị Quỳnh, “Tư tưởng giáo dục của Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam thời phong kiến (từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX). Dự kiến bảo vệ năm 2012. Hướng dẫn phụ.
 2. Trần Việt Thắng: “Nho giáo thời Lê Sơ và ý nghĩa của nó ở Việt Nam hiện nay”. Dự kiến bảo vệ năm 2014. Hướng dẫn phụ.

3.2 Hướng dẫn Luận văn: 

 1. Phạm Thị Kim Cương (Học viên cao học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn): “Ảnh hưởng của Nho giáo đến một số lĩnh vực chủ yếu trong xã hội phong kiến Việt Nam dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX”. Luận văn thạc sĩ Triết học. Đã bảo vệ thành công ngày 28, tháng 11, năm 2007. Xếp loại: Xuất sắc.
 2. Ngụy Thị Liễu (Học viên cao học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn): “Tư tưởng chính trị - xã hội của Tuân Tử”. Luận văn thạc sĩ Triết học. Bảo vệ tháng 11, năm 2008. Xếp loại : Giỏi
 3. Nguyễn Đắc Lý (Học viên cao học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn): “Những nội dung cơ bản trong quan niệm của Nho giáo về xã hội lý tưởng”. Bảo vệ tháng 11, năm 2008. Xếp loại: Xuất sắc
 4. Nguyễn Thị Lài (Học viên cao học, Trường Đại học Khoa học Huế): “Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Nho giáo đối với việc giáo dục ở Việt Nam thời Lê sơ”. Luận văn thạc sĩ Triết học. Bảo vệ tháng 12, năm 2008. Xếp loại: Xuất sắc
 5. Lê Kinh Nam (Học viên cao học, Trường Đại học Khoa học Huế): “Quan niệm về tu thân trong tư tưởng của Khổng – Mạnh” Luận văn thạc sĩ Triết học. Bảo vệ tháng 12, năm 2008. Xếp loại: Xuất sắc
 6. Hoàng Văn Ngọc (Học viên cao học, Trường Đại học Khoa học Huế): “Những khía cạnh triết học trong Quốc triều hình luật”. Luận văn thạc sĩ Triết học. Bảo vệ tháng 12, năm 2008. Xếp loại: Xuất sắc
 7. Ngô Thị Mai (Học viên cao học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội): “Những nội dung cơ bản trong học thuyết đạo đức của Nho giáo”. Luận văn thạc sĩ Triết học. Bảo vệ tháng 11, năm 2010. Xếp loại : Giỏi.
 8. Nguyễn Thị Kim Chi (học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), “Tư tưởng chính trị - xã hội của Mạnh Tử”. Bảo vệ tháng 1, năm 2010. Xếp loại : Giỏi.
 9. Trương Thảo Nguyên (học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), “ Tư tưởng về Dân của Nho giáo Khổng - Mạnh và ảnh hưởng của nó đối với tư tửng Việt Nam (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV). Bảo vệ tháng 12, năm 2010. Xếp loại : Giỏi.
 10. Nguyễn Thị Điệp (học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), “Giáo lý nghiệp của Phật giáo và ý nghĩa của nó trong việc hoàn thiện đáo đức con người Việt Nam hiện nay”. Bảo vệ tháng 12, năm  2010. Xếp loại: Giỏi.
 11. Trần Thị Hồng Thuý (học viên Cao học, Trung tâm Đào taọ và bồi dưỡng giảng viên lý luận Chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội) , “Tư tưởng Đức trị của Nho giáo Khổng - Mạnh và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay”. Bảo vệ tháng 12, năm 2011. Xếp loại: Giỏi.
 12. Lê Thị Thơm (học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), “Tư tưởng của Nho giáo về đạo làm người và ảnh hưởng trong Quốc triều hình luật”. Bảo vệ tháng 11, năm 2011. Xếp loại: Xuất sắc.
 13. Nguyễn Thị Ngọc (học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), “Tư tưởng triết học của Khổng Tử trong sách Luận ngữ”. Dự kiến bảo vệ tháng 06 năm 2012.
 14. Vũ Thị Thơ (học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), “Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về mối quan hệ giữa trời và người trong lịch sử tư tưởng Việt Nam (qua Đại Việt sử ký toàn thư)”. Dự kiến bảo vệ tháng 10, năm 2012.
 15. La Thị Thu Thương (học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội),Vấn đề tu thân của Nho giáo (qua sách Luận ngữ và sách Mạnh Tử)”. Dự kiến bảo vệ tháng 10, năm 2012.
 16. Cao Thị Nguyệt (học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội),“Tư tưởng đạo đức Nho giáo Khổng-Mạnh và vai trò của nó đối với việc giáo dục đạo đức con người trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay”. Dự kiến bảo vệ tháng 10, năm 2012.
 17. Nguyễn Thị Thanh Lâm ((học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội),”Tư tưởng Hồ Chí Minh  về đạo đức và ý nghĩa của nó trong việc nâng cao đạo đức cho cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay. Dự kiến bảo vệ tháng 10, năm 2013.
 18. Nguyễn Văn Quân (học viên cao học, khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội),“Tư tưởng Đức trị của Nho giáo và tư tưởng Pháp trị của Pháp gia và ý nghĩa của nó trong việc hoàn thiện đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay" . Dự kiến bảo vệ tháng 10, năm 2013. 
 19. Nguyễn Thị Hằng (Học viên Cao học, Đại học Sư phạm Hà Nội), “Tư tưởng đạo đức của Nho giáo Khổng - Mạnh (qua Tứ thư tập chú) và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng ở Thái Nguyên hiện nay". Dự kiến vảo vệ tháng 06 năm 2013. 

Nguồn: GVC.TS. Nguyễn Thanh Bình, Khoa Triết học, Trường ĐH KHXH & NV - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đang trực tuyến
 • Khách: 5
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---