Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TÀI THƯ 

Bút danh:  Nguyễn Tài Thư, NTT

năm sinh:  1935

Quê quán:  Đông Sơn, Thanh Hoá

Học hàm, học vị:  Giáo sư, Tiến sĩ triết học

Nghiên cứu viên danh dự Viện Khoa học xã hội tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, năm 1999.

Quá trình công tác: Công tác tại Viện Triết học từ tháng 4-1961. Nguyên là Phó viện trưởng Viện Triết học.

Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng hai.

Huy chương "Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ".

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

* Đại học:

- Chuyên ngành: Triết học

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sơn Đông, Trung Quốc

Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Triết học trong văn học

- Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc

  - Năm bảo vệ: 1960

* Sau đại học: Tiến sỹ

- Chuyên ngành: Triết học

- Cơ sở đào tạo: Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

- Đề tài luận án:  Vấn đề con người trong Nho học sơ kỳ

- Năm bảo vệ luận án: 1997

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU ĐÃ CÔNG BỐ:

* Sách nghiên cứu: 

 1. Tác giả: Cao Bá Quát-con người và tư tưởng. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1980.
 2. Tác giả: Nho học và Nho học ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn . Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997.
 3. Chủ biên: Mấy vấn đề về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Viện Triết học xuất bản, Hà Nội, 1984.
 4. Chủ biên: Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam. Viện Triết học xuất bản, Hà Nội, 1986.
 5. Chủ biên: Lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội,Hà Nội, 1988.
 6. Chủ biên: Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập 1. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993.
 7. Chủ biên: ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.
 8. Tập thể tác giả: Danh nhân quê hương. Bài: Ngô Thì Nhậm- con đường của người trí thức yêu nước và tiến bộ, tập 2Ty Văn hoá - Thông tin Hà Sơn Bình xuất bản, 1973.
 9. Tập thể tác giả: Về vấn đề xây dựng con người mới. Bài: Vấn đề con người trong lịch sử triết học phương Đông. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978.
 10. Tập thể tác giả: Phê phán chủ nghĩa bành trướng bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh. Bài: Chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn Trung Quốc quá khứ và hiện tại. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1979.
 11. Tập thể tác giả: Lê Quý Đôn, nhà bác học Việt Nam thế kỷ XVIII. Bài: Lê Quý Đôn trong lĩnh vực tư tưởng của dân tộc. Ty Văn hoá Thái Bình xuất bản, 1979.
 12. Tập thể tác giả: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái. Bài: Tư tưởng và sự nghiệp của một số nhà tư tưởng trong dòng họ Ngô Thì (Ngô Thì Vị, Ngô Thì Hoàng, Ngô Thì Du). Ty Văn hoá - Thông tin Hà Sơn Bình xuất bản, 1980.
 13. Tập thể tác giả: Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi. Bài: Nguyễn Trãi, nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1982.
 14. Tập thể tác giả: Mấy vấn đề đạo đức và thẩm mỹ. Bài: Từ đạo đức truyền thống góp phần xây dựng hệ thống phạm trù đạo đức học hiện đại. Viện Triết học xuất bản, 1983.
 15. Tập thể tác giả: Về giá trị văn hoá tinh thần Việt Nam, tập I. Bài: Nho, Phật, Lão và giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam. Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1983.
 16. Tập thể tác giả: Mấy vấn đề lý luận tại Đại hội Đảng lần thứ V. Bài: Vấn đề truyền thống trong việc xây dựng nền văn hoá mới, con người mới. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984.
 17. Tập thể tác giả: Một số vấn đề lý luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Bài: Mấy vấn đề về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Viện Triết học xuất bản, Hà Nội, 1984.
 18. Tập thể tác giả: Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam. Bài: Phật giáo và thế giới quan người Việt trong lịch sử. Viện Triết học xuất bản, Hà Nội, 1986.
 19. 19. Tập thể tác giả: Teaching and research in philosophy asia an pacific UNESCO. Bài: History of  the development of philosphy in Vietnam. Bangkok, 1986.
 20. 20. Tập thể tác giả: Thái Bình- truyền thống và hiện tại. Bài: Lê Quý Đôn và truyền thống văn hoá Thái Bình. Viện Triết học, Hà Nội, 1986.
 21. 21. Tập thể tác giả: Obsetvenưe otnesenai i razvitie treloveka. Bài: Trelovek va soveremenmưx vostochnưx philosofskix i soxialno- politicheskix konsepsji. Moskva, 1990.
 22. Tập thể tác giả: Triết học Mác- Lênin, tập 1. Phần: lịch sử triết học Trung Quốc và lịch sử tư tưởng Việt Nam. Nxb Văn hoá tư tưởng, Hà Nội, 1991 (của Trường Nguyễn ái Quốc Trung ương).
 23. Tập thể tác giả: Nhận diện gia đình Việt Nam hiện nay. Bài: Phật giáo với gia đình: hiện tượng lịch sử và suy nghĩ hiện tại. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Phụ nữ xuất bản, Hà Nội, 1991.
 24. Tập thể tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm- danh nhân văn hoá. Bài: Nguyễn Bỉnh Khiêm- nhà tư tưởng tiêu biểu thế kỷ XVI. Bộ Văn hoá và Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 1991.
 25. Tập thể tác giả: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bài: Nguyễn Bỉnh Khiêm- nhà tư tưởng tiêu biểu thế kỷ XV. Hội đồng Lịch sử Hải Phòng và Viện Văn học xuất bản, Hải Phòng, 1991.
 26. Tập thể tác giả: Về sự phát triển của xã hội ta hiện nay. Bài: Để tiến tới xây dựng một chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tương lai. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991.
 27. Tập thể tác giả: Tập bài giảng về lịch sử triết học, tập 1. Bài: Đại cương về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994.
 28. Tập thể tác giả: Nho giáo tại Việt Nam. Bài: Nho học triều Nguyễn- nội dung, tính chất và vai trò lịch sử. Nxb Khoa học xã hội,Hà Nội, 1994.
 29. Tập thể tác giả: Nghiên cứu con người, giáo dục, phát triển và thế kỷ XXI. Bài: Một cách nhìn đối với các hệ tư tưởng và tôn giáo hiện nay ở Việt Nam. Chương trình KX.07 xuất bản, Hà Nội, 1995.
 30. Tập thể tác giả: Sách giáo khoa triết học lớp 12, chuyên ban Khoa học xã hội. Phần: Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội,Hà Nội, 1995.
 31. Tập thể tác giả: Tân thư và xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Bài: Tìm hiểu vấn đề nhận thức luận của Tôn Sơn. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.
 32. Tập thể tác giả: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra- một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Bài: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra- bước ngoặt của quan niệm về vai trò dân trong lịch sử dân tộc. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.
 33. Tập thể tác giả: Giáo trình triết học Mác-Lênin. Phần C trong chương II: Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam. Hội đồng Biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo biên soạn. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.
 34. Tập thể tác giả. Huyền Trang nghiên cứu. Tại Việt Nam nhị thập thế kỷ sơ, kỷ thập niên đại lý Phật giáo trấn hưng vận động trung đích duy thức tông địa vị. Hoàng Tâm Xuyên chủ biên. Thiểm Tây Sư phạm đại học xuất bản, 1999.

              Và các công trình khác.

* Bài báo khoa học: 

 1. Một vài ý kiến về phương pháp nghiên cứu lịch sử triết học Việt Nam. Thông báo Triết học, số 8, 1968.
 2. Mấy tư tưởng cơ bản của Lê Quý Đôn trong "Quần thư khảo biện". Thông báo Triết học, số 21, 1971.
 3. Vài nét về đạo lý làm người ở Lê Quý Đôn. Tạp chí Triết học, số 1, 1975.
 4. Lê Quý Đôn, nhà tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII. Tạp chí Triết học, số 3, 1976.
 5. Nho giáo triều Nguyễn và sự thất bại của nó trước xu thế lịch sử. Tạp chí Triết học, số 4, 1977.
 6. Nguyễn Công Trứ, con người nho sĩ. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 5, 1978.
 7. Chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn Trung Quốc. Tạp chí Thông tin lý luận, số 5, 1979.
 8. Nguyễn Trãi và vấn đề tư duy lý luận của dân tộc ta ở thế kỷ XV. Tạp chí Triết học, số 3, 1980.
 9. Mấy suy nghĩ về tư tưởng Nguyễn Trãi (qua Hội nghị khoa học toàn quốc về Nguyễn Trãi). Tạp chí Triết học, số 4, 1980.
 10. Tính chất và xu thế của chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc. Tạp chí Cộng sản, số 3, 1980.
 11. Điểm qua các bài nghiên cứu về văn hoá và tư tưởng Nguyễn Trãi (nhân dịp Hội nghị khoa học toàn quốc về Nguyễn Trãi). T/c Thông tin khoa học xã hội, tháng 10-1980.
 12. Quan niệm của giai cấp phong kiến về gia đình. Tạp chí Triết học, số 4, 1981.
 13. Mối quan hệ giữa bá đạo với lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tạp chí Triết học, số 4, 1982.
 14. Nguyễn Đình Chiểu và hệ tư tưởng của dân tộc ở cuối thế kỷ XIX. Tạp chí Triết học, số 2, 1982.
 15. Người chiến sĩ yêu nước kiên cường trên mặt trận văn hoá tư tưởng của dân tộc ta ở cuối thế kỷ XIX - Nguyễn Đình Chiểu. Tạp chí Cộng sản, số 6, 1982.
 16. 50. Phan Huy Chú trên bình diện tư tưởng. Tạp chí Triết học, số 1, 1983.
 17. Lê Quý Đôn, nhà bác học Việt Nam thế kỷ XVIII. Tạp chí Cộng sản, số 6, 1984.
 18. Đề cương văn hoá Việt Nam và vấn đề xây dựng thế giới quan khoa học trong 40 năm qua. T/c Triết học, số 1, 1984.
 19. Tư tưởng Lê Quý Đôn và khuynh hướng tư tưởng của thời đại ông. T/c Triết học, số 3, 1984.
 20. Cuộc hội thảo về những vấn đề lý luận của lịch sử tư tưởng Việt Nam. T/c Triết học, số 4, 1984.
 21. Xã hội phong kiến với sự phát triển của con người Việt Nam trong lịch sử. T/c Triết học, số 4, 1985.
 22. Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà tư tưởng tiêu biểu của thế kỷ XVI. T/c Triết học, số 1, 1986.
 23. Mấy vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam. T/c Triết học, số 4, 1987.
 24. Về bài “Lịch sử Phật giáo Việt Nam, một quyển sách cần duyệt xét lại” đăng trên Báo “Giác ngộ” (phần đầu). T/c Triết học, số 2, 1990.
 25. Về bài “Lịch sử Phật giáo Việt Nam, một quyển sách cần duyệt xét lại” đăng trên Báo “Giác ngộ” (phần hai). T/c Triết học, số 3, 1990.
 26. Nho giáo - những tranh luận và vấn đề đặt ra. T/c Triết học, số 1, 1992.
 27. Cuốn “Lịch sử triết học phương Đông” của ông Nguyễn Đăng Thục. T/c Triết học, số 2, 1992.
 28. Một phương hướng nghiên cứu cần thiết về con người - chủ thể sáng tạo. T/c Triết học, số 3, 1992.
 29. Trao đổi với ông Vũ Ngọc Khánh về bài “Lịch sử Phật giáo Việt Nam”. T/c Triết học, số 4, 1992.
 30. Từ các sự kiện mới của thế giới hiện thực tìm hiểu quy luật mâu thuẫn của triết học Mác. T/c Triết học, số 2, 1993.
 31. Phật giáo và sự hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện nay. T/c Triết học, số 4, 1993.
 32. Vai trò của đạo Khổng trong sự hình thành và sử dụng pháp luật ở Việt Nam. T/c Nhà nước và Pháp luật, số 3, 1993.
 33. Về mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn dân tộc và cách giải quyết chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. T/c Triết học, số 1, 1994.
 34. Bảo vệ giá trị truyền thống dân tộc. Tạp chí Cộng sản, số 6, 1994.
 35. Nho học giá trị quan dữ 21 thế kỷ Việt Nam tân nhân. T/c Triết học nghiên cứu, Bắc Kinh, Trung Quốc, số 11, 1994.
 36. Xã hội là cơ sở của những đòi hỏi về giáo dục con người. T/c Nghiên cứu lý luận, số 6, 1994.
 37. Suy nghĩ về một hệ giá trị tinh thần trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay. T/c Triết học, số 1, 1995.
 38. Vai trò của các học thuyết tư tưởng và tôn giáo hiện nay ở Việt Nam. T/c Cộng sản, số 3, 1995.
 39. Le boudisme et la formation de la personnalité vietnamienne d’aujourdhui. T/c Social compass (Revue internationale de sociologie de la réligion), vol 42, No 3, septembre, 1995.
 40. Một vài suy nghĩ về Phật giáo Việt Nam hiện nay.  Tạp chí Cộng sản, số 15, tháng 11-1995 (viết cùng với Hồ Trọng Hoài).
 41. Vấn đề Nho học trong quá khứ và hiện tại ở Trung Quốc. T/c Nghiên cứu Trung Quốc, số 4, 1995.
 42. Mấy vấn đề Nho học và xã hội Việt Nam hiện đại. T/c Thông tin lý luận, số 1, 1996.
 43. Một số đặc trưng của quá trình du nhập và phát triển Nho học ở Việt NamTập san Khoa học xã hội và nhân văn, số 3, 1997.
 44. Lê Thánh Tông và triều đại thịnh trị của ông. T/c triết học, số 6, 1997.
 45. Gửi ông Nguyễn Anh về bài: “Sáu trang sách với nhiều lỗi lầm” trên Nguyệt san “Giác ngộ”. T/c Triết học, số 6, 1997.
 46. Truyền thống Nho học và việc xây dựng con người trong giai đoạn mới. T/c Cộng sản, số 4, 1998.
 47. Nho giáo và Nho giáo ở Việt Nam: góc nhìn tín ngưỡng và vai trò lịch sửT/c Triết học, số 5, 1998.
 48. Vai trò của Duy thức tông trong phong trào chấn hưng Phật giáo những thập kỷ đầu thế kỷ XX ở Việt Nam.  T/c Nghiên cứu tôn giáo, số 2, 1999.
 49. “Tam giáo đồng nguyên - hiện tượng tư tưởng chung của các nước Đông á.  T/c Hán Nôm, số 3, 1999.
 50. Về nguồn gốc của chế độ phong kiến Việt Nam. T/c Triết học, số 6, 1999.
 51. Đôi điều về vai trò của Nho giáo trong thế giới hiện đại. Tập san Khoa học xã hội và nhân văn, số 8, 1999.
 52. Những đặc trưng cơ bản của đạo đức phong kiến Việt Nam. T/c Triết học, số 2, 2000.
 53. 55 năm thành lập nước, lại bàn về lịch sử tư tưởng Việt Nam. T/c triết học, số 5, 2000.
 54. “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn-góc nhìn triết học.  T/c Cộng sản, số 11, 2000.
 55. Khả năng phát triển giá trị truyền thống Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá. T/c Triết học, số 5, 2001.
 56. The origin of Vietnamese feudalism and feudal Morals. Review Vietnam Social Sciences, No 1, 2001.
 57. Nho giáo và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt NamT/c Triết học, số 5, 2002.

   Và các công trình khác.

* Chủ nhiệm các đề tài khoa học:

 1. Nguyễn Tài Thư, Lịch sử Phật giáo Việt Nam. 
  Đề tài cấp Bộ. 
 2. Nguyễn Tài Thư, Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. 
 3. Nguyễn Tài Thư, Nho học và Nho học ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. 
 4. Nguyễn Tài Thư, Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. 
 5. Nguyễn Tài Thư, Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay"
  Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX- 07-03.  

Nguồn: Website Viện Triết học và Website Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Đang trực tuyến
 • Khách: 5
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---