Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

HỌ VÀ TÊN: BÙI ĐĂNG DUY 

Bút danh :  Bùi Đăng Duy

Ngày, tháng, năm sinh :  08-6-1930 - 19-02-2012

Quê quán :  Vũ Thư, Thái Bình

Chức danh, học hàm : Phó giáo sư (1984), Giảng viên cao cấp

Quá trình công tác: Công tác tại Viện Triết học từ năm 1960 đến năm 1973 và từ năm 1983 đến năm 1987.

Các công trình khoa học đã công bố:

* Sách:

1. Đồng tác giả: Phan Bội Châu, tư tưởng chính trị, tư tưởng triết học. Nxb Khoa học xã hội ,1967, 195 tr.

2. Tập thể tác giả: Kỷ niệm lần thứ 250 năm ngày sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Bài:  Y đạo và lý tưởng xã hội của Hải thượng Lãn ông. Hà Nội, 1971, tr. 248- 268.

3.Tập thể tác giả: Về cuộc gặp mặt đầu tiên của giới triết học Việt Nam. Bài: Bộ mặt thay đổi của triết học tư sản trong thập kỷ vừa qua. Hà Nội, 1981, tr. 200- 217.

4. Bùi Đăng Duy (viết chung), Triết học Mỹ, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. Tái bản: Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

5. Bùi Đăng Duy (viết chung), Lược khảo triết học phương Tây hiện đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001; Tái bản: Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

6. Bùi Đăng Duy,Triết học hiện đại Pháp - Những điểm gặp gỡ ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.

* Bài tạp chí:

1. Tư tưởng chính trị, tư tưởng triết học của Phan Bội Châu và mấy vấn đề về lịch sử triết học Việt Nam. Thông báo Triết học, số 7, 1967, tr. 34- 68.

2. Đặc điểm dân tộc về lịch sử tư tưởng triết học ở nước ta. Thông báo Triết học, số 13, 1969, tr. 84- 108.

3. Hệ tư tưởng Nguyễn Trãi và địa vị của nó trong hệ thống văn hoá của thời đại. T/c  Nghiên cứu nghệ thuật,  số 5-6, 1970.

4. Hồ Chủ tịch và bước ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng ở nước ta. Thông báo Triết học, số 17, 1970, tr. 57- 88 (viết cùng với Nguyễn Đức Sự).

5. Tư tưởng nhân đạo trong đạo đức y học của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Thông báo Triết học,   số 20, 1971, tr. 136- 162 (viết cùng với Nguyễn Đức Sự).

6. Xã hội xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa nhân đạo. T/c  Thông tin khoa học xã hội, số 2, 1978.

7. Sự hình thành con người phát triển toàn diện. T/c  Thông tin khoa học xã hội, số 5,1978.

8 Xung đột trong tập thể. T/c  Thông tin khoa học xã hội, số 8, 1978.

9. Ngọn cờ nhân quyền của chủ nghĩa xã hội và huyền thoại về nhân quyền của chủ nghĩa chống cộng sản. T/c  Thông tin khoa học xã hội, số 8, 1979.

10. Lao động trong điều kiện của cách mạng khoa học- kỹ  thuật. T/c  Thông tin khoa học xã hội, số  9, 1979.

11. Hồ Chủ tịch, nhà tư tưởng của cách mạng Việt Nam. T/c  Thông tin khoa học xã hội, 1981.

12. Những cuộc đụng độ của cuộc đấu tranh tư tưởng của thế  giới ngày nay. T/c  Thông tin khoa học xã hội, số 1, 1981.

13. Cách mạng tư tưởng và văn hoá và con đường bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. T/c  Nghiên cứu nghệ thuật, số 1, 1982, tr. 6- 15.

14. Văn hoá  xôviết: đỉnh cao văn hoá của loài người. T/c  Nghiên cứu nghệ thuật, số 5 (46), 1982, tr. 3- 12.

15. Học thuyết Lênin về văn hoá xã hội chủ nghĩa và…. T/c  Thông tin khoa học xã hội, số 8, 1982.

16. Tiền đề và việc chọn ngành nghề cho thanh niên. T/c Thanh niên, số 4, 1983.

17. Thanh niên và thế hệ cha anh. T/c Thanh niên, số 9,1983.

18. Đời sống tình cảm trên bậc thang giá trị trong lối sống của thanh niên. T/c Thanh niên, số 12,1983.

19. Sự hình thành thế giới quan và tâm lý của thanh niên. T/c Thanh niên, số 2, 1983.

20. Phạm trù đạo đức học và tính chất quốc tế của đạo đức học cộng sản chủ nghĩa. T/c Triết học,  số 1 (40), 1983, tr. 94- 105.

21. Con người mới: ý thức lý luận, ý thức thường ngày. T/c Triết học,  số 4 (43), 1983, tr. 75- 89.

22. Thanh niên và lý tưởng thẩm mỹ. T/c Thanh niên, số 2, 1984.

23. Chiến tranh tâm lý và tuyên truyền tư sản về lối sống. T/c Thanh niên, số 7, 1984, tr.25- 30.

24. Văn hoá của quần chúng và “Văn hoá đại chúng” tư sản. T/c  Nghiên cứu nghệ thuật, số 5, 1983.

25. Giao lưu văn hoá: giá trị dân tộc và giá trị phổ quát. T/c  Nghiên cứu nghệ thuật, số 4, 1984, tr. 592.

26. Đấu tranh tư tưởng giữa hai con đường tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. T/c  Nghiên cứu nghệ thuật, số 1, 1984, tr. 20- 27.

27. Vấn đề trừu tượng khoa học và chủ nghĩa kinh nghiệm. T/c Triết học. số 3, 1984, tr.96-109.

* Đào tạo sau đại học:

  - Bậc Thạc sỹ: Hướng dẫn hơn 10 luận văn Triết học tại Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế.

  - Bậc Tiến sỹ: Hướng dẫn thành công 3 luận án Triết học.

   Hiện đang cập nhật thêm thông tin

Nguồn: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Đang trực tuyến
  • Khách: 6
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---