Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

HỌ VÀ TÊN: BÙI THANH QUẤT

Năm sinh: 1941

Quê quán: Thái Bình

Học hàm, chức danh: Phó Giáo sư, Nhà giáo ưu tú

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU: 

* Bài báo khoa học

 1. Bài báo "Suy nghĩ thêm về "Quyền lực chính trị” như một phạm trù khoa học". Tạp chí Triết học, số 5/1996.
 2. Bài báo "Khái niệm với tính cách một vấn đề triết học". Tạp chí Triết học, số 6/1997.
 3. Bài báo "Một số quan điểm chính trị Khổng học với sự phát triển ở Việt Nam" (viết chung). Tạp chí Triết học, số 1/2000.
 4. Bài báo "Nhân quyền – một vấn đề chính trị và việc giải quyết vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay" (viết chung). Tạp chí Thông tin Chính trị học, số 2/2000.
 5. Bài báo "Lão tử và triết học phương Tây" (viết chung). Tạp chí Thông tin Lý luận, số 7/2000.
 6. Tham luận "Mối quan hệ giữa quá trình chính trị và quá trình dân tộc trong lịch sử Việt Nam". Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học. Nxb Thế giới, 1998.
 7. Tham luận "Khoa học chính trị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển xã hội" (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
 8. Tham luận "Sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử hiện đại của dân tộc" (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 9. Tham luận "70 năm Đảng Cộng sản Việt Nam trên đất nước Phù Đổng và khoa học chính trị" (viết chung). Báo cáo khoa học tham gia Hội thảo của Khoa Triết học kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2000.
 10. Tham luận "70 năm Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến trình hiện đại của tư tưởng triết học Việt Nam" (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 11. Tham luận "Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị " (viết chung). Báo cáo Khoa học tham gia Hội thảo của Khoa Triết học kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2000.
 12. Bài báo "Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân" (viết chung). Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4/2000.
 13. Tham luận "Tính phổ biến của tư tưởng V. I. Lênin" (viết chung). Báo cáo khoa học tham gia Hội thảo của Khoa Triết học kỉ niệm 130 năm ngày sinh V. I. Lênin, năm 2000.
 14. Bài báo "Về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và đặc điểm của lôgíc học biện chứng" (viết chung). Tạp chí Triết học, số 7/2001.
 15. Bài báo "Toàn cầu hoá – một cách tiếp cận mới". Tạp chí Cộng sản, số 27, tháng 9/2003.
 16. Toàn cầu hoá với nét văn hoá truyền thống ở Việt Nam. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Toàn cầu hoá và tác động đối với sự hội nhập của Việt Nam”. Nxb Thế giới, 2003.
 17. Tham luận "Giá trị xã hội chủ nghĩa của các tư tưởng quản lý hiện đại". Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Giá trị xã hội chủ nghĩa trong chính sách khoa học và giáo dục”, 2004.
 18. Tham luận "Vai trò của đào tạo nhân lực quản lí trong chính sách phát triển nguồn nhân lực của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam". Kỉ yếu Toạ đàm khoa học “Chính sách khoa học và giáo dục ở Việt Nam trong thời kì đổi mới”. Nxb Lao động-Xã hội, 2005.
 19. Bài báo "Bản sắc và giao lưu văn hoá – từ góc nhìn triết học". Tạp chí Chân trời của Unesco Việt Nam, số tháng 12/2004.
 20. Bài báo "Đôi nét về bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam". Tạp chí Chân trời, Unesco Việt Nam, số tháng 3/2005.
 21. Bài báo "Tư duy triết học với việc giảng dạy lịch sử triết học ở Việt Nam". Kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận và đạo đức học”. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
 22. Tham luận "Một số nghịch lý trong sự lựa chọn đường hướng phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay". Kỷ yếu Hội thảo "Việt Nam trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập". Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

* Giáo trình, chuyên khảo:

 1. Lôgíc học hình thức. 1998
 2. Lịch sử triết học (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1999.
 3. Tập bài giảng lịch sử triết học (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1995.
 4. Một số khía cạnh của văn hoá Hồ Chí Minh (viết chung). Trong cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia, 1998.
 5. Lịch sử triết học (đồng chủ biên). Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1999; tái bản 2000, 2001.
 6. Chính trị học đại cương (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 1999.
 7. Đạo Lão và Triết học cổ điển Đức (viết chung).Đạo gia và Văn hoá, Trung tâm Trung Quốc học, Đại học Sư phạm Hà Nội công bố. Nxb Văn hoá – Thông tin, 2000.
 8. Mối quan hệ giữa quá trình dân tộc và quá trình chính trị ở Việt Nam (3 tập). Nxb Thế giới, 2001.
 9. Góp phần đẩy lùi nguy cơ, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước (viết chung). Nxb Lý luận Chính trị, 2005.

Nguồn: Website Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội,

http://ussh.vnu.edu.vn/

Đang trực tuyến
 • Khách: 2
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---