Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoallct/maincore.php on line 17
 FACULTY OF POLITICAL THEORY - Chuyên mục: Hồ Chí Minh với một số tôn giáo ở Việt Nam
 

FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
Hồ Chí Minh với một số tôn giáo ở Việt Nam

Giới thiệu

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả phân tích, tổng hợp, khái quát các tài liệu của Người có liên quan đến các tôn giáo ở Việt Nam. Đồng thời vận dụng kết quả của một số công trình của các nhà khoa học Việt Nam về lĩnh vực Tôn giáo, tác giả cố gắng khái quát rút ra được những kết luận khoa học về tư tưởng của Hồ Chí Minh đối với tôn giáo và với một số tôn giáo ở Việt Nam. Tác giả cũng cố gắng trình bày một cách có hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về tôn giáo, coi đó là tiền đề của chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

 

MỤC LỤC

Lời ngỏ

Chương 1:  Một số quan điểm của Mác, Ăngghen, và Lênin về tôn giáo - cơ sở lý luận chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo 

Chương 2:   Hồ Chí Minh với Phật giáo, Nho giáo và Công giáo ở Việt Nam 

1. Quan điểm chung của Hồ Chí Minh về tôn giáo 

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh đối với Phật giáo, Nho giáo và Công giáo ở Việt Nam 

3. Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về tôn giáo trong hoạt động thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 

Phần phụ lục 

I -  Các văn bản do Hồ Chí Minh công bố về tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân 

II - Các văn bản quan trọng và mới nhất của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tôn giáo trong tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân 

Danh mục công trình của tác giả đã công bố 

Danh mục tài liệu tham khảo  Khoa Lý luận chính trị  26-02-2012  In
Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.
Đang trực tuyến
  • Khách: 1
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---