FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 
HỘI THẢO KHOA HỌC “NHỮNG KHÍA CẠNH TRIẾT HỌC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN” (Một số hình ảnh tại Hội thảo)

           Mục tiêu của Hội thảo: Bước đầu tìm hiểu những tư tưởng triết học trong tư tưởng Hồ Chí Minh; sự sáng tạo và đóng góp của Hồ Chí Minh đối với sự phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin; ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, những người làm công tác tuyên truyền và giảng viên công bố kết quả nghiên cứu, giao lưu và trao đổi học thuật.

            Nhận lời mời của Ban tổ chức, đã có 40 báo cáo được gửi đến từ các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng lịch sử và cách mạng Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế, Trường Đại học Phú Xuân-Huế, Trường Đại học Khoa học Huế. Số lượng bài viết  đã nói lên ý nghĩa khoa học của Hội thảo, đồng thời thể hiện tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền và giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

            Tuy còn bài viết chưa thật sát với chủ đề của Hội thảo, một số bài có nội dung chưa thật toàn diện, nhưng đây là tâm huyết, là sự suy tư, nhận thức của các tác giả. Ban tổ chức đánh giá cao và trân trọng những ý kiến của các tác giả, xem đây là bước đầu của quá trình nghiên cứu, nhận thức di sản lý luận to lớn và đặc sắc như Tư tưởng Hồ Chí Minh.

            Các bài viết, có thể phân thành 3 nhóm chủ đề chính sau:

- Với chủ đề Những tư tưởng triết học, chính trị về dân chủ, nhà nước, Đảng Cộng sản có các bài viết của các tác giả: Trần Đình Luyện, Lê Thị Kim Phương, Hồ Minh Đồng, Hoàng Ngọc Vĩnh, Cao Huy Hùng, Nguyễn Đình Dũng, Lê Bình Phương Luân, Hà Lê Dũng – Nguyễn Cảnh Chắt, Nguyễn Thị Phương, Trương Tuấn Anh.

Những tư tưởng triết học về con người, về văn hóa, về giáo dục là một chủ đề được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Đó là bài viết của các tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Hiền, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Loan Giang, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Giang, Lê Thị Kim Phương, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Lê Văn Hà-Trần Thị Hợi, Đặng Nữ Hoàng Quyên, Lê Văn Vinh, Thái Thị Khương, Võ Trần Ngọc Minh, Nguyễn Minh Hiền.

- Nhóm chủ đề về Ý nghĩa thực tiễn và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn có các bài viết của các tác giả: Lê Thị Thanh Hương, Lữ Hồng Anh, Nguyễn Thị Hiền. Ngoài ra còn có các bài viết của các tác giả như Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Huyền-Trần Thị Thu Hà, Dư Thị Huyền, Đặng Thị Tư Hiền, Lê Văn Cường, Hoàng Trần Như Ngọc, Đinh Thị Hoài Trai, Đào Thị Vinh đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kinh tế, hợp tác xã, về nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, từ góc độ của người lãnh chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng chí Phan Công Tuyên- ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có bài viết về “Thừa Thiên Huế với việc học tập và phát huy giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

            Nhìn chung, các bài viết về cơ bản đều đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Hội thảo. Từ nhiều góc độ, các tác giả đã đề cập đến nhiều vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời làm rõ những giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay.

            Để phục vụ Hội thảo, Ban Tổ chức và Ban biên tập đã tập hợp tất cả các bài viết  (sau khi đã có chỉnh sửa, chủ yếu là lỗi kỹ thuật) thành tập kỷ yếu (lưu hành nội bộ). Ban Tổ chức dự định, sau Hội thảo, sẽ tiếp tục biên tập, chỉnh sửa nội dung và xin giấy phép để phát hành chính thức Kỷ yếu.

            Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học Huế; trân trọng cám ơn sự hợp tác của các tác giả đã gửi bài viết để Hội thảo khoa học được tổ chức thành công tốt đẹp.

                                                                                                                                  BAN TỔ CHỨC

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC “NHỮNG KHÍA CẠNH TRIẾT HỌC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”

  Khoa Lý luận chính trị  02-10-2013  In
Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---