Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Thông báo về việc viết bài tham gia Hội nghị khoa học sinh viên

Được sự phê duyệt của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Khoa Lý luận chính trị sẽ tổ chức Hội nghị khoa học cho sinh viên lần thứ 4 với chủ đề: “SINH VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC TIẾP CẬN TRI THỨC TRIẾT HỌC, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, KHOA HỌC QUẢN LÝ TRONG HỌC TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO HIỆN NAY”.

THÔNG BÁO SỐ 1

(V/v: Viết bài tham gia Hội nghị khoa học sinh viên)

Được sự phê duyệt của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Khoa Lý luận chính trị sẽ tổ chức Hội nghị khoa học cho sinh viên lần thứ 4 với chủ đề: “SINH VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC TIẾP CẬN TRI THỨC TRIẾT HỌC, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, KHOA HỌC QUẢN LÝ TRONG HỌC TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO HIỆN NAY”.

Hội thảo sẽ quy tụ các sinh viên và những ai quan tâm đến Triết học, Khoa học chính trị, Khoa học quản lý hiện nay.

Với chủ đề trên sinh viên có thể tập trung viết bài theo các nội dung chủ yếu như sau:

  1. Nhận thức của sinh viên về triết học, khoa học chính trị, khoa học quản lý;
  2. Phương pháp và những giải pháp, biện pháp để học tập, tiếp thu có hiệu quả các học phần trong chương trình đào tạo Cử nhân hiện nay;
  3. Tri thức Triết học, Khoa học chính trị. Khoa học quản lý với các hoạt động phong trào của sinh viên.

Thời gian tổ chức Hội thảo (Dự kiến): Vào lúc 8h00 ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế, số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Kế hoạch triển khai tổ chức Hội thảo:

Thời gian đăng ký tham gia Hội thảo và gửi bài bắt đầu từ ngày 06 tháng 06 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2020. Bài viết không quá 6 trang, in trên giấy A4, font chữ. Times New Roman, cỡ chữ 14, các trích dẫn đánh số thứ tự từ 1,2,3…đến N bằng Footnotes.

Địa chỉ gửi bài và liên hệ:

      Hoàng Trần Như Ngọc ĐT: 0973570747; email: nhungoc.husc@gmail.com

Hội thảo mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học và những ai quan tâm.

Rất hân hạnh được tiếp nhận!

                                                           BAN TỔ CHỨC

                                                           TRƯỞNG BAN

                                                                  Đã

                                                        Nguyễn Thế Phúc

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị