Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17
 Phòng KHCN - HTQT - Thông báo
 

Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Seminar của Trường Đại học Shizuoka, Nhật Bản

Kính gửi: Trưởng các Khoa Hóa học, Môi trường, Địa lý-Địa chất và Sinh học.

 Trần Thị Mai Thi  15-01-2015   In

Được đăng ở: Website chính


Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2016

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 1239/ĐHH-KHCNMT ngày 31/12/2014 của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị chủ trương và nội dung triển khai việc xây dựng kế hoạch KH&CN các cấp năm 2016 như sau:

 - NLH Huấn -  13-01-2015   In

Được đăng ở: Website chính


Học bổng VEST 500 tại Đài Loan

Phòng KHCN-HTQT nhận được thông tin từ Trường Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan về chương trình học bổng VEST 500. Đây là chương trình học bổng sau đại học dành cho các giảng viên, cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục.

 Trần Thị Mai Thi  11-12-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Chương trình học bổng Dr Goh Keng Swee năm 2015

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình học bổng Dr Goh Keng Swee năm 2015 (2015 Dr Goh Keng Swee Scholarship). Đây là chương trình học bổng được cộng đồng tài chính Singapore thành lập để tỏ lòng tôn kính nguyên Phó thủ tướng Singapore Dr Goh Keng Swee và do Hiệp hội ngân hàng Singapore (ABS) quản lý.

 Trần Thị Mai Thi  26-11-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 tại Hội đồng CDGSCS Đại học Huế

Hội đồng CDGSCS (I, II & III) Đại học Huế đã có Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 tại Hội đồng CDGSCS Đại học Huế. 

 

 Trần Thị Mai Thi  17-11-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo V/v Đăng ký cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Vừa qua, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) có ký kết hợp đồng với Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học cà Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) trong thời gian 01 năm (từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2015). Theo đó, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin khoa học theo chủ đề và nội dung sau:

 - NLH Huấn -  06-11-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Chương trình học bổng sau đại học của chính phủ Hoa Kỳ

 Trần Thị Mai Thi  15-10-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Giới thiệu Chương trình University Roadshow – Make it in Germany

Nội dung xem trong file đính kèm:

http://www.husc.edu.vn//images/2014/20141009095517_th%C6%B0_th%C3%B4ng_b%C3%A1o_v%E1%BB%81_university_roadshow.pdf

 - NLH Huấn -  09-10-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Hàn Quốc năm 2015

Căn cứ thông tin của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc Chính phủ Hàn Quốc cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học đại học tại Hàn Quốc năm 2015, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chi tiết tuyển sinh như sau:     

 Trần Thị Mai Thi  09-10-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Xét khen thưởng Khuyến khích tài năng năm 2014

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị

 Trần Thị Mai Thi  23-09-2014   In

Được đăng ở: Website chính


Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài theo đề án 559 năm 2014

Căn cứ Quyết định số 599/TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (gọi tắt là Đề án 599) và Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 599, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2014 như sau:

 Trần Thị Mai Thi  10-09-2014   In

Được đăng ở: Website chính

Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---