THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ, không được cập nhật thông tin nữa.

Nhấn vào đây >>> HUSC.HUEUNI.EDU.VN <<< để chuyển sang website mới.


Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai

Tải file Khoa học công nghệ Biểu mẫu đề tài cấp ĐH Huế

Các file trong chủ đề này
Loại file: doc Mẫu 26. Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đề taì cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 440
Mẫu 27. Minh chứng sản phẩm đào tạo của đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 280
Mẫu 3. Phiếu xác định danh mục đề tài cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 289
Mẫu 4. Biên bản họp hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 286
Mẫu 5. Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 264
Mẫu 6. Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 250
Mẫu 8. Bản nhận xét phản biện thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 279
Mẫu 9. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 306
Phụ lục 2. Đề xuất đề tài Đại học Huế 2020
Ngày gửi: 27-05-2019. Số lần tải: 58
Phụ lục 3. Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KHCN cơ sở
Ngày gửi: 27-05-2019. Số lần tải: 39
Phụ lục II - Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt
Phụ lục II - BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 328
Loại file: pdf _Quyết định 1519 Quy định quản lý đề tài cấp ĐHH
Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH Về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 24-05-2018. Số lần tải: 246Đăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 7
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoDịch vụ thiết kế websiteCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---