Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Văn bản, Biểu mẫu dành cho Cao học

Các file trong chủ đề này
Loại file: xls Biểu mẫu thời khóa biểu
Ngày gửi: 22-11-2016. Số lần tải: 712
 
Loại file: doc Phiếu đánh giá Hội đồng (áp dụng từ khóa 2014 trúng tuyển đợt 1 trở về trước)
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 861
 
Loại file: doc Biên bản họp kiểm phiếu
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 764
 
Loại file: doc Phiếu đánh giá hội đồng chấm luận văn (áp dụng cho Khóa 2014, trúng tuyển đợt 2)
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 850
 
Loại file: doc Biên bản hội đồng chấm luận văn
Ngày gửi: 28-09-2016. Số lần tải: 826
 
Loại file: doc Biên bản thông qua đề cương luận văn thạc sĩ
Ngày gửi: 09-06-2016. Số lần tải: 935
 
Loại file: pdf Quy định đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học
Ngày gửi: 15-02-2016. Số lần tải: 1125
 
Loại file: doc Mau de cuong luan van Thac sy ban hanh nam 2013
Ngày gửi: 09-10-2013. Số lần tải: 3162
 
Loại file: doc Biên bản semianar luận văn cao học
Ngày gửi: 01-07-2013. Số lần tải: 2363
 
Loại file: doc Mau bien ban seminar luan van Thac sy
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 1928
 
Loại file: xls Mau - Bang diem cham qua trinh hoc tap
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 2142
 
Loại file: xls Mau bang ghi diem theo so phach (danh cho can bo cham thi)
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 1779
 
Loại file: xls Mau bien ban cham bai thi van dap
Ngày gửi: 12-06-2013. Số lần tải: 1724
 
Loại file: doc Mau ke hoach dao tao
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1899
 
Loại file: doc Mau bien ban xu ly ky luat thi
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1806
 
Loại file: doc Mau de xuat thinh giang
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1813
 
Loại file: doc Mau nhan xet phan bien luan van
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 3418
 
Loại file: doc Mau Ban nhan xet giao vien huong dan
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1568
 
Loại file: doc Mau dap an va de thi
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1592
 
Loại file: doc Mau de xuat hoi dong cham de tai luan van
Ngày gửi: 16-04-2013. Số lần tải: 1392
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---