Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/saudaihoc/maincore.php on line 17
 Phòng Đào tạo Sau đại học - Tải file: Chuẩn đầu ra Cao học
 

Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Chuẩn đầu ra Cao học

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 471
 
Loại file: pdf Sinh học thực nghiệm
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 488
 
Loại file: pdf Địa lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 472
 
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 502
 
Loại file: pdf Kỹ thuật địa chất
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 408
 
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 468
 
Loại file: pdf Hóa lý thuyết và hóa lý
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 418
 
Loại file: pdf Hóa phân tích
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 383
 
Loại file: pdf Hóa vô cơ
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 438
 
Loại file: pdf Hóa hữu cơ
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 433
 
Loại file: pdf Khoa học máy tính
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 525
 
Loại file: pdf Toán ứng dụng
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 423
 
Loại file: pdf Lý thuyết xác suất thống kê và toán học
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 451
 
Loại file: pdf Khoa học môi trường
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 514
 
Loại file: pdf Quang học
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 508
 
Loại file: pdf Vật lý chất rắn
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 419
 
Loại file: pdf Kiến trúc
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 383
 
Loại file: pdf Dân tộc học
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 418
 
Loại file: pdf Lịch sử thế giới
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 376
 
Loại file: pdf Lịch sử Việt Nam
Ngày gửi: 11-09-2018. Số lần tải: 403
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---