Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Các mẫu văn bản trong quá trình học tập

Các file trong chủ đề này
Loại file: doc Đơn xin gia hạn thời gian học tập
Ngày gửi: 11-10-2017. Số lần tải: 645
 
Loại file: doc Đơn xin cấp bảng điểm đào tạo
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 744
 
Loại file: doc Đơn đăng ký luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 688
 
Loại file: doc Đơn xin đổi đề tại luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 789
 
Loại file: doc Đơn xin gia hạn bảo vệ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 778
 
Loại file: doc Đơn xin ngừng học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 791
 
Loại file: doc Đơn xin học lại
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 714
 
Loại file: doc Đơn phúc tra điểm
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 685
 
Loại file: doc Đơn xin thi lại
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 707
 
Loại file: doc Đơn xin hoãn thi
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 700
 
Loại file: doc Đơn xin miễn kinh phí đào tạo
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 748
 
Loại file: doc Đơn xin xác nhận học viên
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 730
 
Loại file: doc Đơn xin chuyển đổi ngành học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 770
 
Loại file: doc Đơn xin bổ túc kiến thức
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 693
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---