Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Các mẫu văn bản trong quá trình học tập

Các file trong chủ đề này
Loại file: doc Đơn xin gia hạn thời gian học tập
Ngày gửi: 11-10-2017. Số lần tải: 722
 
Loại file: doc Đơn xin cấp bảng điểm đào tạo
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 841
 
Loại file: doc Đơn đăng ký luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 766
 
Loại file: doc Đơn xin đổi đề tại luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 886
 
Loại file: doc Đơn xin gia hạn bảo vệ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 858
 
Loại file: doc Đơn xin ngừng học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 884
 
Loại file: doc Đơn xin học lại
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 806
 
Loại file: doc Đơn phúc tra điểm
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 773
 
Loại file: doc Đơn xin thi lại
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 786
 
Loại file: doc Đơn xin hoãn thi
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 786
 
Loại file: doc Đơn xin miễn kinh phí đào tạo
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 836
 
Loại file: doc Đơn xin xác nhận học viên
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 823
 
Loại file: doc Đơn xin chuyển đổi ngành học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 857
 
Loại file: doc Đơn xin bổ túc kiến thức
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 797
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---