Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Hồ sơ, thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Các file trong chủ đề này
Loại file: doc Đơn xin cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1024
 
Loại file: doc Phiếu xác nhận đã chỉnh sửa luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1016
 
Loại file: doc Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 879
 
Loại file: doc Phiếu xác nhận hoàn tất thủ tục bảo vệ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1024
 
Loại file: doc Lý lịch khoa học trước bảo vệ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1174
 
Loại file: doc Đơn xin bảo vệ luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1017
 
Loại file: doc Các văn bản học viên cần hoàn thành trước và sau bảo vệ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1162
 
Loại file: doc Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 877
 
Loại file: doc Phiếu giao nhận hồ sơ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 864
 
Loại file: doc Phiếu xác nhận hoàn thành các thủ tục bảo vệ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 990
 
Loại file: doc Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 1017
 
Loại file: doc Nhận xét luận văn của phản biện
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 953
 

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---