Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA NĂM 2019 (Cập nhật ngày 31/05/2019)

HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020: LINK

 

Đề nghị Học viên cao học thường xuyên theo dõi để cập nhật thời khóa biểu trong quá trình học tập.

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3, nhà A hoặc qua số điện thoại (0234)3837380.

Trân trọng cảm ơn./.

 


THỜI KHÓA BIỂU KHÓA NĂM 2018 (Cập nhật ngày 09/05/2019)

HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2018-2019: LINK

HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019: LINK

Đề nghị Học viên cao học thường xuyên theo dõi để cập nhật thời khóa biểu trong quá trình học tập.

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3, nhà A hoặc qua số điện thoại (0234)3837380.

Trân trọng cảm ơn./.

 


THỜI KHÓA BIỂU KHÓA NĂM 2017 (Cập nhật ngày 26/12/2018)

HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019: LINK

HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017-2018: LINK

HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018:  LINK

Đề nghị Học viên cao học thường xuyên theo dõi để cập nhật thời khóa biểu trong quá trình học tập.

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3, nhà A hoặc qua số điện thoại (0234)3837380.

Trân trọng cảm ơn./.

 


THỜI KHÓA BIỂU KHÓA NĂM 2016

HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018: XEM TẠI ĐÂY

Đề nghị Học viên cao học thường xuyên theo dõi để cập nhật thời khóa biểu trong quá trình học tập.

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3, nhà A hoặc qua số điện thoại (0234)3837380.

Trân trọng cảm ơn./.


Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---