Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Trần Thái Bảo

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Thái Bảo khóa năm 2021, ngành Lịch sử thế giới,  mã số 9229011 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Quan hệ Philippines – Trung Quốc (2001 – 2021)

- Thời gian:  14h00 ngày 20 tháng 3 năm 2024

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH