Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hồ Xuân Anh Vũ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Hồ Xuân Anh Vũ khóa năm 2019, Ngành Hóa phân tích, Mã số 9440118, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biến tính điện cực với graphen oxit dạng khử để xác định một số hợp chất hữu cơ bằng phương pháp von-ampe.

- Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 12 năm 2023

- Địa điểm: Phòng K203, Tầng 2, Nhà K, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH