Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Quốc Tiến

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đặng Quốc Tiến khóa năm 2016, ngành Địa chất học,  mã số 9440201 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm cơ bản nguồn vật liệu xây dựng tự nhiên trong trầm tích Đệ tứ vùng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và giải pháp quản lý, sử dụng.

- Thời gian:  14h00 ngày 05 tháng 4 năm 2021

- Địa điểm: Phòng Đa chức năng, Khoa Xã hội học và Công tác Xã hội, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH