Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thanh Hải

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hải khóa năm 2016, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý, mã số 9440119 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều chế vật liệu nano đa chức năng trên nền chitosan oligochaccharide (COS) và ứng dụng

- Thời gian: 14h30 ngày 08 tháng 3 năm 2021

- Địa điểm: Phòng Đa chức năng, Khoa XHH và CTXH, tầng 2, nhà K, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH