Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Võ Thị Kim Thảo

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Võ Thị Kim Thảo khóa năm 2013, ngành Lịch sử thế giới, mã số 9229011 hệ đào tạo: Tập trung (4 năm)

Tên đề tài luận án: Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1992 đến năm 2012.

- Thời gian: 14h00 ngày 08 tháng 03 năm 2021

- Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà KH, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH