Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Huỳnh Trường Ngọ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Huỳnh Trường Ngọ khóa năm 2018, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, mã số 9440119 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp ZIF-67/rGO, ZIF-67/C3N4 và ứng dụng.

- Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà KH, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH