Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về việc đánh giá phân loại đơn vị, cán bộ, viên chức và tổng kết năm học

1. Về việc đánh giá phân loại đơn vị, cán bộ, viên chức: Nhà trường bổ sung mở rộng tiêu chí ở mức hoàn thành nhiệm vụ theo nguyên tắc chuyển đổi từ NV1-NV2 và ngược lại (xem VB).

2. Các tổ bộ môn bình xét danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐCS, CSTĐCB, CSTĐTQ...), xét khen thưởng năm học 2017 - 2018 đối với cá nhân, tập thể.

Thời hạn:  Các bộ môn hoàn thành văn bản nộp cho Khoa qua Trợ lý TC-QLSV (thầy Nguyễn Mạnh Hà) chậm nhất lúc 16h00 ngày 13/7/2018 (Thứ Sáu).

3. Hội đồng thi đua họp vào lúc 8h00 ngày 17/7/2018 (Thứ Ba).

4. Tổng kết Khoa vào lúc 14h00 ngày 17/7/2018 (Thứ Ba).

Kính đề nghị CBVC, các tổ Bộ môn xem kỹ văn bản để thực hiện.

 

                                                                                                   BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 Khoa Lịch sử  11-07-2018 In

Các tin đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---