Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về quy trình bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA LỊCH SỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về quy trình bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp năm 2018

Căn cứ quyết định số 333/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học của sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Căn cứ tình hình thực tế, Khoa Lịch sử đưa ra một số quy trình sau:

1. Tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp (KLTN):

- Trước khi bảo vệ KLTN, sinh viên nộp 03 bản (bìa mềm) cho Hội đồng bảo vệ : Chủ tịch, giảng viên phản biện, giảng viên hướng dẫn.

- Sau khi bảo vệ KLTN xong, sinh viên phải nộp 3 bản bìa cứng cho GVHD, GVPB, Phòng Tư liệu Khoa và 01 phiếu xác nhận đã chỉnh sửa của GVHD (theo mẫu).

      Đồng thời, sinh viên phải nộp 01 bản file qua mail: giaovukls@gmail.com

- Điểm của KLTN là điểm trung bình cộng của 03 thành viên Hội đồng bảo vệ, theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Kết quả đánh giá KLTN được Khoa công bố chậm nhất 03 ngày kể từ ngày sinh viên bảo vệ xong KLTN.

2. Quy trình đánh giá Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên trình bày tóm tắt nội dung KLTN trước Hội đồng bảo vệ trong thời gian tối đa 10 phút.

- Các thành viên trong Hội đồng bảo vệ  đặt câu hỏi và đề nghị sinh viên làm rõ thêm nhưng vấn đề liên quan đến nội dung KLTN.

- Sinh viên trả lời các câu hỏi của các thành viên của Hội đồng bảo vệ (thời gian hỏi và trả lời trong thời gian tối đa 10 phút).

- Sau khi sinh viên hoàn thành nhiệm vụ của mình, các thành viên trong Hội đồng độc lập cho điểm và nhận xét vào phiếu đánh giá KLTN (theo mẫu). Chủ tịch hội đồng có nhiệm vụ tổng hợp điểm của các thành viên trong Hội đồng (trung bình cộng các điểm thành phần)  và ghi vào phiếu tổng hợp điểm KLTN (theo mẫu).

- Chủ tịch thay mặt Hội đồng bảo vệ công bố điểm.

                                                                                                   TRƯỞNG KHOA 

 Khoa Lịch sử  17-05-2018 In

Các tin đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---