Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch phó trưởng Khoa và trưởng Bộ môn

Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch phó trưởng Khoa NK 2019 -2024

Thời gian: 8h00 - 9h00 ngày 12/9 (thứ Ba)

Địa điểm: Phòng BT Khoa

Thành phần: Toàn thể CBVC Khoa Lịch sử

 

Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch trưởng Bộ môn NK 2019 -2024

Thời gian: ngày 12/9 (thứ Ba)

BM Lịch sử Việt Nam: từ 9h00 - 9h30

BM Lịch sử Thế gới: từ 9h30 - 10h00

BM NH - KCH - VHDL: từ 10h00 - 10h30

BM Đông phương học: từ 10h30 - 11h00

Địa điểm: Phòng BT Khoa

Thành phần: Toàn thể CBVC Bộ môn

 

                                                                                                           BCN KHOA LỊCH SỬ

 

Update: Chí Ngàn

 Khoa Lịch sử  07-09-2017 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---