Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Tin tức & Thông báo: Thông báo về một số nội dung liên quan đến việc nộp KLTN, BCTN của SV năm thứ 4 ngành Lịch sử và Đông phương học
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về một số nội dung liên quan đến việc nộp KLTN, BCTN của SV năm thứ 4 ngành Lịch sử và Đông phương học

THÔNG BÁO

Về một số nội dung liên quan đến việc nộp KLTN, BCTN của SV năm thứ 4

ngành Lịch sử và Đông phương học

 

Thực hiện kế hoạch công tác tốt nghiệp năm học 2016-2017; để đảm bảo cho công tác chấm KLTN, BCTN cho sinh viên năm thứ 4 ngành Lịch sử và Đông phương học diễn ra đúng tiến độ và nghiêm túc, Trợ lý giáo vụ Khoa yêu cầu các SV có tên trong danh sách làm KLTN, BCTN thực hiện một số nội dung sau đây:

1. SV làm KLTN nộp 02 bản in bìa mềm (01 cho GVHD, 01 cho GVPB) trước ngày 03/5/2017 (danh sách GVPB quý thầy cô theo dõi ở Website Khoa và sẽ được dán ở bảng thông báo của Khoa).

2. SV làm BCTN nộp 02 bản in bìa cứng đỏ trước ngày 28/4/2017 (một bản cho GVHD, một bản cho Tổ bộ môn để lưu).

3. SV sau khi bảo vệ KLTN, phải hoàn thành việc chỉnh sửa khóa luận theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có), sau đó in 03 bản KLTN bằng bìa cứng đỏ, 01 nộp cho GVHD, 01 nộp cho GVPB và 01 nộp cho Phòng Tư liệu Khoa.

4. SV phải gửi toàn bộ file KLTN sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có) vào địa chỉ email: giaovukls@gmail.com để Khoa lưu trữ và cung cấp cho Trung tâm Thông tin - Thư viện của Trường.

Trợ lý giáo vụ Khoa yêu cầu các SV có tên trong danh sách làm KLTN, BCTN nghiêm túc thực hiện thông báo này.

                                                                                  

                                                                                 TRỢ LÝ GIÁO VỤ KHOA LỊCH SỬ

 

 

Update: Chí Ngàn

 Khoa Lịch sử  19-04-2017 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---