Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Tin tức & Thông báo: Thông báo về việc xét, cấp học bổng sinh viên nghèo vượt khó Chào mừng 60 năm Xây dựng và phát triển Khoa Lịch sử - trường Đại học Khoa học Huế (1957-2017
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về việc xét, cấp học bổng sinh viên nghèo vượt khó Chào mừng 60 năm Xây dựng và phát triển Khoa Lịch sử - trường Đại học Khoa học Huế (1957-2017

              Đại học Huế                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Khoa Lịch sử                                                             ----------o0o----------

                -------------                                                                       Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2017 

THÔNG BÁO

     Về việc xét, cấp học bổng sinh viên nghèo vượt khó Chào mừng 60 năm Xây dựng và phát triển Khoa Lịch sử - trường Đại học Khoa học Huế (1957-2017)

     Nhằm thiết thực Chào mừng 60 năm Xây dựng và phát triển Khoa Lịch sử - trường Đại học Khoa học Huế (1957-2017); tạo điều kiện cho sinh viên nghèo vượt khó học tập; Khoa Lịch sử thông báo xét, cấp học bổng sinh viên nghèo vượt khó năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

  1. Số suất học bổng sẽ trao: 11 suất (K37 Lịch sử : 02 suất, K37 ĐPH : 02 suất, Lịch sử  K38: 2 suất, các lớp K39, K40 và ĐPH K38, K39, K40 mỗi lớp 01 suất).
  2. Đối tượng:

- Sinh viên đạt thành tích học tập từ khá trở lên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; sinh viên mồ côi; sinh viên khuyết tật; sinh viên là người dân tộc.

- Sinh viên được xét cấp học bổng phải là những thành viên tham gia tích cực các hoạt động của Chi đoàn, LCĐ, Chi hội sinh viên và các Câu lạc bộ của trường, Khoa Lịch sử.

-  Ưu tiên cho những sinh viên chưa nhận được các loại học bổng nào.

     Nhận được thông báo này đề nghị BCS, BCH chi đoàn các lớp họp bình xét những sinh viên đáp ứng những tiêu chí nêu trên và gửi danh sách về Khoa qua thầy Nguyễn Mạnh Hà – TLTC- QLSV trước ngày 20/3/2017.

                                                                     Trưởng Khoa

 

 

                                                            PGS. TS Nguyễn Văn Đăng

 

 

 

Update: Chí Ngàn

 Khoa Lịch sử  15-03-2017 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---