Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Tin tức & Thông báo: Thông báo về việc thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2016 - 2017
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về việc thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2016 - 2017

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Khoa Lịch sử                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số :       QĐ-KLS                                         -----------o0o----------

                                                                                   Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BCN KHOA LỊCH SỬ

 

(V/v thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2016 - 2017)

          - Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BCN Khoa về việc quản lý các hoạt động học tập, sinh hoạt của sinh viên Khoa Lịch sử;

          - Theo công văn số 560/KH- ĐHKH ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế về Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2016-2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cử các cán bộ có tên sau đây vào Ban chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân HS-SV  Khoa Lịch sử năm học 2016-2017 :

 

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng:           Trưởng ban       

07

Thầy Mai Văn Được: GVCV, UV

2

Ths. Dương Quang Hiệp:Phó ban, trực chỉ đạo

08

Ths. Mai Thúy Bảo Hạnh :GVCV, UV

3

ThS. Nguyễn Mạnh Hà: TLTC, GVCV, UV

09

Ths.Trần Mai Phượng :GVCV, UV

4

Cô. Hoàng Thị Anh Đào: GVCV, UV

10

Ths.Nguyễn Chí Ngàn      :GVCV, UV

5

Ths. Trương Tuấn Vũ: GVCV, TL GV, UV

11

Ths. Nguyễn Hoàng Linh: GVCV, UV

6

Ths. Nguyễn Thị Thùy Nhung: GVCV, UV

12

Ths. Trần Thị Tâm: GVCV,UV

 

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo như sau:

          - Phụ trách chung: Đ/c Nguyễn Văn Đăng.

          - Đôn đốc thực hiện sinh hoạt: Đ/c Dương Quang Hiệp (phụ trách chính), Nguyễn Mạnh Hà.

 

Trực tiếp theo dõi, quản lý sinh viên tại Hội trường A1:

 

* Ngày 28 và 29 tháng 9  năm 2016 (K40 Lịch sử và ĐPH) gồm các Thầy cô :

 

Stt

Họ và tên

1

Nguyễn Chí Ngàn  

2

Hoàng Thị Anh Đào

 

* Ngày 10 tháng 10  năm 2016 (K38 Lịch sử ) 

 

Stt

Họ và tên

1

Trần Mai Phượng 

 

* Ngày 14 tháng 10 năm 2016 (Khóa K38 Đông phương học)

 

Stt

Họ và tên

1

Mai Thúy Bảo Hạnh 

 

* Ngày 17 tháng 10 năm 2016 (Khóa K37 Đông phương học)

 

Stt

Họ và tên

1

Trương Tuấn Vũ 

 

* Ngày 20 tháng 10 năm 2016 (Khóa K37 Lịch sử) gồm các Thầy cô :

 

Stt

Họ và tên

1

Nguyễn Mạnh Hà 

2

Nguyễn Thị Thùy Nhung

3

Trần Thị Tâm

 

* Đối với sinh viên Khóa 40 nhập học muộn và K39 sẽ có thông báo sau (Thầy Nguyễn Hoàng Linh và Thầy Mai Văn Được theo dõi lịch)

 

          * Địa điểm học tập: Hội trường A1; buổi sáng từ 7 h 15, buổi chiều từ 13h 30.

 

Tổ chức đánh giá, tổng kết đợt sinh hoạt, phát động phong trào tại Khoa (thời gian cụ thể bố trí sau) do đ/c Dương Quang Hiệp phụ trách.

 

Điều 3: Các cán bộ có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Sau khi tổng kết và báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà trường, Ban Chỉ đạo Khoa tự giải tán.

                                                         

                                                                                        Trưởng Khoa

 

                                                                         PGS.TS Nguyễn Văn Đăng (đã ký)

Nơi gửi:

- Ban Chỉ đạo cấp trường

- Phòng ĐTĐH; Phòng CTHS-SV

- Các cá nhân có tên ở Điều 1

- Lưu VP Khoa

 

 

 

 

 Khoa Lịch sử  27-09-2016 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---