Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Tin tức & Thông báo: Thông báo về việc tiến hành ĐH Lớp - Chi đoàn năm học 2016-2017
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về việc tiến hành ĐH Lớp - Chi đoàn năm học 2016-2017

 TRƯỜNG ĐHKH HUẾ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    KHOA LỊCH SỬ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:      /TB/KLS                                        -------------------

                                                                                          Huế, ngày 7  tháng 09 năm 2016

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA LỊCH SỬ

(V/v Tiến hành Đại hội lớp, chi đoàn năm học 2016-2017)

Kính gửi: BCS, BCH chi đoàn các lớp thuộc Khoa Lịch sử 

            Để tiến hành tổng kết hoạt động của lớp và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016 và đề ra phương hướng; nhiệm vụ phong trào thanh niên trong năm học 2016 -2017; đồng thời để ổn định và hoàn chỉnh công tác tổ chức Ban Cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các nhiệm vụ khác, BCN Khoa Lịch sử thông báo một số vấn đề về việc tiến hành đại hội lớp, chi đoàn sinh viên năm học 2016-2017 như sau:

            1. Thời gian tổ chức đại hội:

- Các lớp tổ chức đại hội lớp – chi đoàn trong khoảng thời gian cụ thể từ 12/09 - 20/9/2016.

            - Thời lượng của đại hội là 01 buổi.

            2. Về cách thức tổ chức đại hội:

- BCS lớp, BCH chi đoàn viết dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm học cũ, phương hướng trong năm học mới và phải được Giáo viên cố vấn lớp và Liên chi đoàn thông qua trước khi đại hội.

            3. Thành phần mời đại biểu là Đại diện BCN khoa, Trợ lý Tổ chức, giáo viên cố vấn, Đại diện BCH Liên chi đoàn, có thể mời đại diện BCS, BCH các lớp trong khoa.

            4. Số lượng của BCS-BCH (các lớp K38, K39) là 5 đồng chí; các lớp K.37 chỉ bầu 3 đồng chí (trong đó có 01 đồng chí kiêm nhiệm BCS lớp và BCH Chi đoàn).

            5. Đối với các lớp năm thứ nhất (K40) BCN Khoa, Trợ lý Tổ chức – QLSV cùng với giáo viên cố vấn  nắm tình hình các SV và điểm thi tuyển sinh để tạm thời cử Ban cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn trong năm học đầu tiên. Trong quá trình điều hành hoạt động lớp và chi đoàn, nếu có vấn đề nảy sinh cần phải thay đổi thì lớp đề nghị để BCN Khoa quyết định.

            Nhận được thông báo, đề nghị các lớp triển khai theo đúng tinh thần của thông báo này.

 


 

BCN KHOA LỊCH SỬ   

 

Update: Chí Ngàn

 Khoa Lịch sử  13-09-2016 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---