Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về việc tiến hành đại hội lớp, chi đoàn sinh viên năm học 2013-2014

TRƯỜNG ĐHKH HUẾ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA LỊCH SỬ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:      /TB/KLS                                                     -------------------

Huế, ngày 5 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA LỊCH SỬ

(V/v tiến hành đại hội lớp, chi đoàn sinh viên năm học 2013-2014)

Kính gửi: BCS, BCH chi đoàn các lớp thuộc Khoa Lịch sử

          Để tiến hành tổng kết hoạt động của lớp và phong trào thanh niên năm học 2012 - 2013 và đề ra phương hướng; nhiệm vụ và phong trào thanh niên trong năm học 2013 -2014; đồng thời để ổn định và hoàn chỉnh công tác tổ chức các lớp sinh viên, củng cố Ban Cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các nhiệm vụ khác, BCN Khoa Lịch sử thông báo một số vấn đề về việc tiến hành đại hội lớp, chi đoàn sinh viên năm học 2013-2014 như sau:

          1. Thời gian tổ chức đại hội:

- Các lớp tổ chức đại hội lớp – chi đoàn trong khoảng thời gian cụ thể từ 14/09 - 30/9/2013.

          - Thời lượng của đại hội là 01 buổi.

          2. Về cách thức tổ chức đại hội:

- BCS lớp, BCH chi đoàn viết dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm học cũ, phương hướng trong năm học mới và phải được Giáo viên cố vấn lớp và Liên chi đoàn thông qua trước khi đại hội.

          3. Thành phần mời đại biểu là Đại diện BCN khoa, Trợ lý Tổ chức, giáo viên cố vấn, Đại diện BCH Liên chi đoàn, có thể mời đại diện BCS, BCH các lớp trong khoa.

          4. Số lượng của BCS lớp 3 người, của BCH chi đoàn 03 người. Trong đại hội chỉ bầu 5 người (riêng K.34 chỉ bầu 3 đồng chí), trong đó có 01 đồng chí kiêm nhiệm BCS lớp và BCH Chi đoàn.

          5. Đối với các lớp năm thứ nhất  (K37) BCN Khoa, Trợ lý Tổ chức cùng với giáo viên cố vấn  nắm tình hình các SV và điểm thi tuyển sinh để tạm thời cử Ban cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn trong năm học đầu tiên. Trong quá trình điều hành hoạt động lớp và chi đoàn, nếu có vấn đề nảy sinh cần phải thay đổi thì lớp đề nghị để BCN khoa quyết định.

          Nhận được thông báo  đề nghị các lớp triển khai theo đúng tinh thần của thông báo này.

                                                                                     Trưởng Khoa

Nơi gửi:

-Các  lớp

-Các GVCV

- Lưu VP Khoa

  

                                                                            Nguyễn Quang Trung Tiến

 

 

 

Update: Chí Ngàn

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
 Khoa Lịch sử  09-09-2013 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---