Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnMời tham dự buổi sinh hoạt khoa học do Giáo sư Alain Blanchet - Đại học Paris VIII chủ trì

          Khoa Lịch sử vừa nhận được giấy mời của Phân viện Nghiên cứu văn hóa - thông tin tại Huế (trực thuộc Viện văn hoá nghệ thuật Việt Nam) mời tham dự buổi sinh hoạt khoa học do Giáo sư Alain Blanchet - Đại học Paris VIII, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ, Chủ tịch Hội Tâm lý học Pháp chủ trì với chủ đề:

 Trần Thị Mai Thi  05-11-2010   In

Thông báo về lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp cử nhân Khoa học Lịch sử


 Trần Thị Mai Thi  05-11-2010   In

Thông báo về việc đối thoại với sinh viên cấp Khoa

 Trần Thị Mai Thi  05-11-2010   In

Thông báo về việc thông qua bài giảng và dự giờ trên lớp

 

 Trần Thị Mai Thi  05-11-2010   In
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---