Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo họp Chi bộ tháng 12.2012 triển khai thực hiện NQ TW IV và một số nội dung sinh hoạt Đảng cuối năm


Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Sơ tuyển kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”


THÔNG BÁO CỦA CHI BỘ KHOA VỀ LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI


THÔNG BÁO CỦA CHI BỘ VỀ CUỘC HỌP CHI BỘ THÁNG 4/2011
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---