Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnBáo cáo tại Đại hội Công đoàn Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2010-2013

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKH HUẾ

       Công đoàn Khoa Lịch sử 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2008 – 2010  

  1. Tình hình Cán bộ, viên chức của Khoa

     Số lượng cán bộ, viên chức của Khoa hiện nay là 30 người, trong đó có 28 cán bộ là đoàn viên công đoàn, 02 cán bộ vừa mới tuyển dụng chưa đủ thời gian nên chưa tiến hành làm thủ tục kết nạp.

     Tổng số cán bộ giảng dạy là 28 người, trong đó có 03 Phó giáo sư, 06 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ, 05 giảng viên chính và 10 cán bộ đang theo học cao học và nghiên cứu sinh. Số cán bộ có trình độ trên Đại học hiện nay chiếm gần 60% trong tổng số cán bộ giảng dạy.  

 2. Tham gia quản lý và xây dựng đơn vị

     Trong nhiệm kỳ 2008 – 2010, Công đoàn Khoa đã làm tốt công tác thi đua, tham gia quản lý và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, theo dõi và quản lý thời gian lao động, động viên cán bộ viên chức đảm bảo thời gian làm việc, giảng dạy đúng lịch trình và chấp hành các quy định về giờ giấc, coi thi, chấm thi, tất cả các đoàn viên công đoàn trong Khoa đã đảm nhiệm hoàn thành tốt một khối lượng công việc lớn của Khoa, của Trường. Binh quân khối lượng công việc của một cán bộ Khoa Lịch sử là rất lớn, số sinh viên bình quân trên mỗi cán bộ đứng đầu trong nhóm đơn vị đoàn trường.

     Phần lớn các thầy cô giáo có số giờ dạy đều vượt chuẩn, chủ trì hoặc tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, hoàn thành đề cương đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Phòng tư liệu đã có nhiều cải tiến phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập, công tác văn phòng cũng có nhiều tiến bộ.

     Bên cạnh giảng dạy và phục vụ giảng dạy, hầu hết đoàn viên Công đoàn Khoa Lịch sử đều kiêm nhiệm thêm các công việc liên quan đến công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác Đảng và đoàn thể. Đoàn viên công đoàn đã có những đóng góp đối với các phong trào của sinh viên, đoàn thanh niên. Trong những năm gần đây, Khoa Lịch sử đã có những khởi sắc trên nhiều hoạt động, nhất là trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phát huy ảnh hưởng đối với xã hội và khẳng định uy tín của mình, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao.

 

      Ban chấp hành công đoàn cùng với Ban chủ nhiệm và chi uỷ đã giải quyết tốt mọi hoạt động của Khoa, nhất là trên lĩnh vực thi đua và tuyển dụng cán bộ viên chức bổ sung lực lượng cho đơn vị.  

3. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho cán bộ, viên chức lao động

       Trong nhiệm kỳ 2008 – 2010, Công đoàn Khoa Lịch sử hoạt động trong sự nhất trí, ủng hộ cao của toàn thể đoàn viên và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức Đoàn thanh niên. Có thể khẳng định Khoa Lịch sử như là một tổ ấm được tạo ra bởi khối đoàn kết, thân mật, cởi mở và thẳng thắn với tinh thần xây dựng giữa các thành viên trong đơn vị.

          Tổ chức Công đoàn cùng với Ban chủ nhiệm Khoa luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cán bộ, đoàn viên trong Khoa, kịp thời đề xuất nhà trường có những biện pháp giải quyết tích cực nhằm động viên đoàn viên vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban chủ nhiệm Khoa thường xuyên làm tốt công tác thăm hỏi cán bộ, gia đình cán bộ trong Khoa và một số cán bộ trong trường khi gặp hoạn nạn, ốm đau, tang ma…Tổ chức tốt các ngày Lễ, Tết nguyên đán, 20/11, 8/3, 27/7,…chăm lo công tác nữ công

     Công đoàn đã chủ động đề xuất việc tham gia trong và ngoài nước, trong hai năm 2009 và 2010, với nguồn kinh phí ít ỏi của nhà trường cấp, mỗi đoàn viên phải đóng góp thêm kinh phí và đã tổ chức tốt hai đợt tham quan, nghỉ mát ở Bạch Mã – Lăng Cô và Hội An. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm nhằm thực hiện tốt quyền làm chủ ở cơ sở.

Công đoàn Khoa cũng đã tham gia tốt việc đóng góp ý kiến về xây dựng Đảng, kịp thời đề xuất những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên về phương diện chính trị, thực hiện nghiêm túc công tác liên quan đến việc phát triển đảng viên.

     Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn nhận thấy rằng do những chi phối, những khó khăn khách quan và chủ quan mà tổ chức Công đoàn Khoa chưa làm tốt việc tăng cường đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên. 

4. Công đoàn Khoa với việc tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động.

     Gắn liền với các sinh hoạt về chuyên môn, trong nhiệm kỳ 2008  -2010, toàn thể đoàn viên công đoàn bộ phận Khoa Lịch sử đã tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động. Với các hoạt động cụ thể, Công đoàn đã tham gia kịp thời các phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, ủng hộ người nghèo, thực hiện tốt cuộc vận động “dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”,…cùng nhiều hoạt động khác.

     Dù có những khó khăn nhất định, nhưng công tác nữ công ở công đoàn Khoa đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, công tác nữ công đã làm tốt công tác thi đua phong trào gỏi việc nước, đảm việc nhà, cùng với Ban chấp hành tổ chức các ngày lễ 8/3, tham gia Hội nghị khoa học nữ và các hoạt động khác.

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010 - 2013

1. Về nhiệm vụ tham gia quản lý chuyên môn, kỷ luật lao động và bảo vệ lợi ích chính đáng của Đoàn viên

         Phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác trong Khoa thực hiện tốt công tác vận động cán bộ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác - thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy và quy chế của nhà trường, của Khoa, thực hiện tốt việc giám sát kỷ luật lao động, quản lý tài sản.

         Đề xuất và thực hiện những biện pháp tích cực để tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ và nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

         Phối hợp với Ban chủ nhiệm Khoa tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức hàng năm để phát huy quyền dân chủ ở cơ sở cho cán bộ viên chức, kịp thời đề xuất giải quyết những nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của người lao động.

2.Công tác Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng

       Làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ Đoàn viên.

       Kịp thời làm tốt công tác phát triển Đoàn viên theo đúng quy định của điều lệ Công đoàn để phát triển đội ngũ.

       Thường xuyên nắm bắt và kịp thời triển khai các chủ trương, công việc của Công đoàn cấp trên giao, động viên Đoàn viên tham gia tích cực nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả các công việc được giao.

         Tổ chức tốt các hoạt động văn thể mỹ, tham gia các cuộc thi, giao lưu, sinh hoạt phong trào, tổ chức tốt các ngày lễ trong năm.

         Hưởng ứng các cuộc vận động cứu trợ xã hội, tương thân tương ái đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động xã hội nhằm quyên góp, hỗ trợ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, quỹ tình thương, quỹ vì người nghèo.

         Đổi mới phương pháp hoạt động Công đoàn, tổ chức tốt tham gia xây dựng Đảng, đề xuất và bàn bạc cùng với chính quyền giải quyết tốt những công việc cụ thể liên quan đến lợi ích của người lao động.

3. Đại hội xin đề xuất chỉ tiêu phấn đấu của công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2010 -2013

- Công đoàn Khoa đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

-  100% Đoàn viên Công đoàn đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ.

                                                      Huế, ngày  29  tháng 11  năm 2010

                                                         BCH Công đoàn Khoa Lịch sử


Ban chấp hành Công Đoàn Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2010 - 2012
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---