Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThời gian và quy trình chấm khóa luận tốt nghiệp K32

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHẤM KHÓA LUẬN CHO SINH VIÊN K32

 

1. Địa điểm và thời gian bảo vệ như sau:

 

Stt

Thời gian

Ngành

Địa điểm

1

Ngày 28/05/2012

Đông Phương học

Phòng Bảo tàng

Văn hóa du lịch

Phòng họp Khoa

2

Ngày 29/05/2012

Công tác xã hội

Phòng Bảo tàng

Lịch sử thế giới

Phòng họp Khoa

3

Ngày 30/05/2012

Lịch sử Việt Nam

Phòng Bảo tàng

Dự trữ

Phòng họp Khoa

 

- Sinh viên có mặt để trả lời câu hỏi trước Hội đồng, nếu vắng mặt xem như vắng thi lần 1, chờ thi lần 2 (theo đợt thi của trường).

- Thời gian: Buổi sáng: bắt đầu từ 7h đến 11h

                     Buổi chiều: bắt đầu từ 14h đến 17h

 

2. Quy trình chấm:

2.1. Trưởng tiểu ban mời sinh viên thực hiện đề tài lên trước Hội đồng (Sinh viên không trình bày mà chỉ nghe).

2.2. Giáo viên hướng dẫn nhận xét và cho điểm

2.3. Giáo viên phản biện nhận xét, cho điểm và đặt câu hỏi

2.4. Các thành viên tiểu ban đặt câu hỏi (nếu có)

2.5. Sinh viên trả lời các câu hỏi của giáo viên phản biện và hội đồng

2.6. Trao đổi giữa giáo viên hướng dẫn, giáo viên phản biện, các ủy viên tiểu ban và sinh viên (nếu có)

2.7. Trưởng tiểu ban căn cứ vào điểm hướng dẫn, điểm phản biện và phần trả lời của sinh viên để quyết định điểm cuối cùng (trong khung điểm giữa giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện).

 

3. Thời gian cho việc chấm một khóa luận là 10 phút

                                                                                                                                                        Trưởng khoa

                                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                            Nguyễn Quang Trung Tiến


 Khoa Lịch sử  21-05-2012  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---