Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnMẫu trình bày bìa trong Khóa luận tốt nghiệp và niên luận năm 3

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA LỊCH SỬ

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 16 – 24 tùy theo độ dài của tên đề tài, font chữ Time New Roman)

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ

CHUYÊN NGÀNH: (Ghi tên chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam,

Lịch sử Thế giới, Dân tộc - Khảo cổ học, Văn hóa du lịch, Lịch sử Tổng hợp)

KHÓA 32 (2008-2012)

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14 - 16, font chữ Time New Roman)

 

                                                                                      Cán bộ hướng dẫn:

                                      (In thường, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

                                                                     Ví dụ: PGS.TS. NGUYỄN VĂN A

                                          (In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

 

 

 

 

 

HUẾ, 05/2011

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

.........................................................................................................................................

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA LỊCH SỬ

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 16 – 24 tùy theo độ dài của tên đề tài, font chữ Time New Roman)

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

KHÓA 32 (2008-2012)

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14 - 16, font chữ Time New Roman)

 

                                                                  Cán bộ hướng dẫn:

                                      (In thường, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

                                                                     Ví dụ: PGS.TS. NGUYỄN VĂN A

                                          (In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

 

 

 

 

 

HUẾ, 05/2011

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

........................................................................................................................................

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA LỊCH SỬ

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 16 – 24 tùy theo độ dài của tên đề tài, font chữ Time New Roman)

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

KHÓA 32 (2008-2012)

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14 - 16, font chữ Time New Roman)

                                                                               Cán bộ hướng dẫn:

                                      (In thường, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

                                                                     Ví dụ: PGS.TS. NGUYỄN VĂN A

                                          (In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUẾ, 05/2011

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

Note: Đây là mẫu dành cho khóa luận, mẫu dành cho niên luận chỉ thay thế cụm từ: "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP" bằng "NIÊN LUẬN NĂM THỨ 3" và thay niên khóa


 Khoa Lịch sử  10-05-2012  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---