Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnMột số quy định cách trình bày khóa luận tốt nghiệp và niên luận năm thứ 3

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

1. Trình bày chung

- Đóng bìa cứng, in chữ nhũ (Mẫu 1)

- Trang phụ bìa (Mẫu 2)

2. Bố cục

- Trang bìa cứng

- Trang phụ bìa

- Mục lục (In hoa, đậm: MỤC LỤC)

- Danh mục các chữ viết tắt (Nếu có, In hoa, đậm: DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT)

- Danh mục các bảng biểu (Nếu có, In hoa, đậm: DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU)

- Mở đầu (In hoa, đậm: MỞ ĐẦU)

Chương 1 (In hoa, đậm: CHƯƠNG 1

(Không đánh chữ số La Mã)

            1.1….

            1.2….

Chương 2 (In hoa, đậm: CHƯƠNG 2)

            2.1.…

            2.2.…

Chương 3 (In hoa, đậm: CHƯƠNG 3)

            3.1….

            3.2….

- Kết luận (In hoa, đậm: KẾT LUẬN)

- Tài liệu tham khảo (In hoa, đậm: TÀI LIỆU THAM KHẢO)

- Phụ lục (In hoa, đậm: PHỤ LỤC)

3. Soạn thảo văn bản

- Giấy A4, nội dung chính của khóa luận ít nhất 50 trang nhiều nhất 60 trang (từ mở đầu đến hết phần kết luận).

- Chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng Multiple: 1.3, mật độ chữ bình thường.

- Lề trên: 3,0 cm; lề dưới: 3,0 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm.

- Phân đoạn bằng: 6pt.

- Số trang đánh ở giữa, bên dưới, bắt đầu từ lời mở đầu đến hết kết luận.

- Tài liệu tham khảo và phụ lục không ghi số trang mà đánh số La Mã.

- Nếu có hình hoặc bảng nằm ngang, đầu bảng/đầu hình nằm về phía lề trái.

4. Viết tắt

- Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng nhiều lần trong khóa luận

- Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế (không phiên âm tiếng Việt)

- Nếu có từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu luận văn, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt, và viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc đơn

Mẫu bảng chữ viết tắt:

AFTA: ASEAN Free Trade Area        (Khu vực thương mại tự do ASEAN)

 5. Tài liệu tham khảo

- Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…) rồi đến tư liệu hồi cố

- Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ)

- Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng

- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách:

STT, Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

 

Mẫu:

5. Lưu Văn Lợi (1996), Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, Tập I, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay sách:

Tên tác giả (năm công bố), “tên bài viết”, tên tạp chí, tập, (số), các số trang đầu và cuối của bài viết

Mẫu:

8. Nguyễn Xuân Thắng (2001), “25 năm quan hệ kinh tế Việt Nam-Thái Lan và triển vọng”, Những vấn đề kinh tế thế giới, tập 72 (số 4), tr. 26-31

(Tài liệu tiếng Anh số trang ghi là p.)

- Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website  và đường link, ngày cập nhật

6. Trích dẫn tài liệu

Trích dẫn tài liệu dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo. Ghi số thứ tự đó cùng với số trang và đặt trong ngoặc vuông

Mẫu: [24, tr. 59] (tức là tài liệu số thứ tự 24, trang 59)

7. Đánh số thứ tự bảng/biểu

- Đánh theo số chương và thứ tự của bảng/biểu trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng/biểu thứ ba trong chương 2)

- Sau số bảng là tên của bảng (VD: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc)

- Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có)

- Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu tham khảo và ghi ở bên dưới bảng.

8. Đánh số các chương, mục và tiểu mục

- Sử dụng số Arab, không dùng chữ số La Mã

- Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số; trong mục lục ghi các mục nhiều nhất là đến ba chữ số.

- Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục

 

Mẫu:

CHƯƠNG 1. BỐI CẢNH QUỐC TẾ …

1.1. Bối cảnh thế giới

1.1.1.

1.1.2.

1.2. Bối cảnh khu vực

CHƯƠNG 2.

 2.1.     …

 2.2.    

 

9. Phần mở đầu: Cần có các nội dung sau

- Mục đích, ý nghĩa của đề tài (Lý do lựa chọn đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn)

- Lịch sử nghiên cứu vấn đề (trong nước và ngoài nước)

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cơ sở lý luận, giả thuyết khoa học)

- Cấu trúc của luận văn (Nội dung chính của từng chương)- Không ghi các tiểu mục dưới chương.


 Khoa Lịch sử  10-05-2012  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---