Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnVề việc quản lý và cung cấp đề thi kết thúc học phần

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về công tác Khảo thí, từ học kỳ I năm học 2011 - 2012, cùng với việc tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, toàn bộ đề thi của những học phần chưa được xây dựng ngân hàng câu hỏi thi sẽ được quản lý tập trung tại phòng Khảo thí - ĐBCLGD chịu trách nhiệm thu nhận, quản lý, bảo mật, in sao, cung cấp toàn bộ đề thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo đại học hệ chính quy. Để thực hiện tốt Hiệu trưởng thông báo:

I. Đối với những học phần đã được xây dựng ngân hàng đè thi/câu hỏi tri trong năm học 2010 - 2011 và đang xây dựng trong năm học 2011 - 2012, phòng Khỏa thí -ĐBCLGD sẽ đảm nhiệm việc xử lý, cung cấp đề thi theo kế hoạch thi của Nhà trường. Danh sách các học phần sử dụng ngân hàng đề thi của Khoa Lịch sử tính đến thời điểm hiện tại (Học kỳ I năm học 2011-2012) gồm:

1. Nhập môn Công tác xã hội

2. Công tác xã hội cá nhân

3. Lịch sử mỹ thuật phương Đông và Việt Nam

4. Các tộc người ở phương Đông

5. Nhân học đại cương

6. Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

7. Lịch sử văn minh thế giới

8. Văn hóa Việt Nam đại cương

II. Đối với những học phần chưa được xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi; những học phần đang xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi nhưng vẫn chưa được nghiệm thu để đưa vào sử dụng; những hcoj phần của các giảng viên thỉnh giảng, Nhà trường yêu cầu trợ lý giáo vụ nắm danh sách, theo dõi lịch dạy - học, thông báo cho cán bộ ra đề thi, thu nhận, tập hợp và bàn giao cho phòng Khảo thí - ĐBCLGD trước thời gian thi ít nhất 10 ngày (Theo lịch thi của phòng ĐTĐH - CTSV)

- Mỗi học phần gồm 02 đề thi + 02 đáp án (có mẫu đính kèm)

- Các bộ đề thi + đáp án được Trưởng bộ môn phê duyệt và có niêm phong.

- Các  bộ đề thi + đáp án được trình bày bằng bản in trên giấy A4, cỡ chữ 13, font chữ Time New Roman.


 Khoa Lịch sử  20-10-2011  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---