Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Chuyên mục: Lịch công tác tuần Khoa Lịch sử (từ ngày 17/10/2011 - 23/10/1011)
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyến




Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
Lịch công tác tuần Khoa Lịch sử (từ ngày 17/10/2011 - 23/10/1011)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA LỊCH SỬ

(Từ ngày 17/10/2011 - 23/10/2011)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

17/10/2011

 

 

Thứ ba

18/10/2011

 

 

Thứ tư

19/10/2011

  • Họp Hội đồng Khoa Học tuyển chọn chủ trì đề tài KH&CN cấp cơ sở ĐHH năm 2012. Từ 8h00, tại phòng họp G13. TP: theo QĐ số: 1983, 1984, 2002, 1999, 1982/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 19/9/2011; các CB tham gia tuyển chọn của các đơn vị: Ngữ Văn, Lịch sử, XHH, Trung tâm ĐTTX; giấy mời, CB quan tâm tới dự. (Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Hoàng Văn Hiển)

  • Họp Tiểu ban Tuyên truyền - Liên lạc và Truyền thống. Từ 14h30, tại phòng họp G13. TP: BGH, các tổ Trưởng của Tiểu ban: PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp, ThS. Nguyễn Quang Trung Tiến; Trưởng, Phó phòng TC-HC và KHTC-CSVC; theo giấy mời (yêu cầu các thành viên có trong thành phần trên có mặt đầy đủ).

Thứ năm
20/10/2011

 

 

Thứ sáu

21/10/2011

  • Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ hợp tác theo Nghị định thư "Nghiên cứu xây dựng cứ liệu khoa học phục vụ trùng tu, phục hồi và tôn tạo cụm di tích Văn Thánh - Võ Thánh" tại Trường đại học Khoa học - Đại học Huế. Từ 9h30, tại phòng họp G13. TP: Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT của trường; Chủ nhiệm và thành viên Nhiệm vụ hợp tác theo Nghị định thư.

  • Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế. Từ 14h00, tại phòng họp số 3 Lê Lợi. TP: Theo QĐ số: 607/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 21/5/2007 và QĐ Điều chỉnh, bổ sung các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ĐHH số: 876/QĐ-ĐHH-TCNS, ngày 07/10/2008, QĐ số: 1156/QĐ-ĐHH-TCNS, ngày 05/8/2010 của Giám đốc ĐHH.

  • Hội nghị tổng kết phong trào sinh viên “Học tập tốt - Rèn luyện tốt” của Khoa. Từ 18h30 tại HT A1. TP: Toàn thể CB khoa và SV các khóa chính quy.

Nội dung: Tổng kết, phát thưởng năm học 2010 - 2011

Chuẩn bị:

- In giấy khen: T.Hà, T.Liêm

- Hội trường: Liên chi đoàn

- Chụp ảnh: T.Ngàn

- Phục vụ khen thưởng: C.Hợi, C.Hằng

Thứ bảy

22/10/2011

 

 


 Khoa Lịch sử  19-10-2011  In



Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---