Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnLịch công tác tuần Khoa Lịch sử (từ ngày 12/09/2011 - 18/09/2011)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA LỊCH SỬ

(Từ ngày 12/09/2011 - 18/09/2011)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

12/9/2011

 

  • Họp Hội đồng kỷ luật CBCC Trường. Từ 14h00, tại Phòng họp G13. TP: Hội đồng theo QĐ số 129/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng.

Thứ ba

13/9/2011

 

 

Thứ tư

14/9/2011

 

  • Seminar nội dung Luận văn Cao học ngành LSVN (Khóa 2009-2011). Từ 14h00, tại VP Khoa. Kính mời các Thầy Cô trong Bộ môn và Trợ lý SĐH tham dự.

Thứ năm
15/9/2011

  • Họp Ban tổ chức khai giảng năm học mới cho khối chuyên. Từ 8h00, tại Phòng họp G13. TP: BTC theo quyết định thành lập của Hiệu trưởng.

 

Thứ sáu

16/9/2011

  • Họp Hội đồng kỷ luật CBCC Trường. Từ 8h00, tại Phòng họp G13. TP: Hội đồng theo QĐ thành lập của Hiệu trưởng.

  • Họp tiểu ban Tuyên truyền - Liên lạc & Truyền thống về kỷ niệm 55 năm thành lập Trường. Từ 13h30, tại Phòng họp G13. TP: theo QĐ số 013/QĐ-ĐHKH-TCHC, ngày 10/02/2011 của Hiệu trưởng về việc thành lập BTC và các tiểu ban kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

Thứ bảy

17/9/2011

 

 

Chủ nhật

18/9/2011

  • Seminar nội dung Luận văn Cao học ngành Dân tộc học (Khóa 2009-2011). Từ 8h00, tại VP Khoa. Kính mời các Thầy Cô trong Bộ môn và Trợ lý SĐH tham dự.

  • Seminar nội dung Luận văn Cao học ngành LSTG (Khóa 2009-2011). Từ 14h00, tại VP Khoa. Kính mời các Thầy Cô trong Bộ môn và Trợ lý SĐH tham dự.

                                                                                                                     (Người đăng: Trương Tuấn Vũ)


 Khoa Lịch sử  12-09-2011  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---