Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnQuy cách trình bày bìa khóa luận tốt nghiệp năm 2010-2011

QUY CÁCH TRÌNH BÀY BÌA NGOÀI CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: LỊCH SỬ

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA LỊCH SỬ

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 16 – 24 tùy theo độ dài của tên đề tài, font chữ Time New Roman)

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ

CHUYÊN NGÀNH: (Ghi tên chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam,

Lịch sử Thế giới, Dân tộc - Khảo cổ học, Văn hóa du lịch)

KHÓA 31 (2007-2011)

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14 - 16, font chữ Time New Roman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUẾ, 05/2011

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)


QUY CÁCH TRÌNH BÀY BÌA TRONG CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: LỊCH SỬ

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA LỊCH SỬ

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(In hoa, đậm, cỡ chữ 16 – 24 tùy theo độ dài của tên đề tài, font chữ Time NewRoman)

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KHOA HỌC LỊCH SỬ

CHUYÊN NGÀNH: (Ghi tên chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam,

Lịch sử Thế giới, Dân tộc - Khảo cổ học, Văn hóa du lịch)

KHÓA 31 (2007-2011)

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14 - 16, font chữ Time New Roman)

 

 

                                                                        Cán bộ hướng dẫn:

                                      (In thường, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

                                                                     Ví dụ: PGS.TS. NGUYỄN VĂN A

                                          (In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)

 

HUẾ, 05/2011

(In hoa, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman)


 Khoa Lịch sử  14-06-2011  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---