Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnQuy trình bảo vệ Khóa luận năm 2010-2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

                 KHOA LỊCH SỬ 

 

 

QUY TRÌNH BẢO VỆ KHÓA LUẬN CỬ NHÂN

KHÓA 31 (2007-2011)

I. Quy trình bảo vệ một khóa luận

          1.Sinh viên trình bày tóm tắt khóa luận

          2.Cán bộ phản biện đọc nhận xét, cho điểm và đặt câu hỏi

          3.Tiểu ban và đại biểu đặt câu hỏi

          4.Sinh viên trả lời câu hỏi

          5.Tiểu ban và đại biểu trao đổi lại với sinh viên (nếu có)

          6.Cán bộ hướng dẫn đọc nhận xét, cho điểm

          7.Tiểu ban cho điểm bằng bỏ phiếu kín

II. Thời gian bảo vệ một khóa luận

          Trung bình một khóa luận bảo vệ chừng 25-30 phút, tùy theo sự lựa chọn của từng Tiểu ban cho phù hợp.

III. Quy cách cho điểm khóa luận

          1.Cách thức cho điểm: Điểm khóa luận là trung bình cộng từ điểm cho của cán bộ hướng dẫn, cán bộ phản biện, 5 ủy viên Tiểu ban (cộng lại chia cho 7).

          2.Về điểm số của khóa luận

          2.1.Điểm cho của các thành viên Tiểu ban

Cán bộ hướng dẫn, cán bộ phản biện và các ủy viên Tiểu ban có thể cho điểm lẻ từ 0,10 đến 0,90 (ví dụ: 8,10; 8,15; 8,20; 9,25; 9,30;…9,85; 0,90).

          2.2.Điểm trung bình cộng của khóa luận tại các Tiểu ban

Điểm trung bình cộng của khóa luận tại các Tiểu ban vẫn để nguyên số lẻ, không quy tròn, và chỉ công bố cho sinh viên số điểm lẻ chưa quy tròn vào cuối buổi bảo vệ.

          2.3.Điểm trung bình cộng của khóa luận tại Hội đồng Khoa

Thư ký Hội đồng Khoa sẽ tập hợp điểm khóa luận từ các Tiểu ban, kiểm tra lại điểm chia, sau đó quy tròn theo quy định chung của Phòng Đào tạo Đại học-Công tác sinh viên của trường.

Cách thức quy tròn đến 0,5 điểm/hoặc 1,0 điểm, cụ thể như sau:

-Từ 0,01 đến 0,24: Quy tròn là 0,00 (ví dụ: 8,01 - 8,24 => 8,00).

-Từ 0,25 đến 0,74: Quy tròn là 0,50 (ví dụ: 8,25 – 8,74 => 8,50).

-Từ 0,75 đến 0,99: Quy tròn là 1,00 (ví dụ: 8,75 – 8,99 => 9,00).

            3.Về điểm xếp loại của khóa luận

-Từ 5,00 – 6,99: Trung bình

-Từ 7,00 – 7,99: Khá

-Từ 8,00 – 8,99: Giỏi

-Từ 9,00 – 10,00: Xuất sắc

                                                           Huế, ngày 17 tháng 5 năm 2011

                                                      Hội đồng Bảo vệ Khóa luận Cử nhân

                                                                                 Chủ tịch

                                                                    Nguyễn Quang Trung Tiến


 Khoa Lịch sử  16-05-2011  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---