Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo nộp khóa luận năm 2010-2011

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KHOA HỌC HUẾ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            KHOA LỊCH SỬ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                        Huế, ngày 03  tháng 05  năm  2011

 

THÔNG BÁO

         (Về việc nộp Khóa luận tốt nghiệp khóa K31 2007-2011)

 

      Căn cứ vào thời gian tiến hành đề tài tốt nghiệp cho sinh viên khóa K31 (2007-2011) Khoa Lịch Sử thông báo đến các sinh viên đã hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp như sau: 

1. Thời gian nộp Khóa luận và gửi vào hòm thư của giáo vụ khoa vào trước ngày 15/05/2011 tại VP Khoa Lịch sử cho thầy Bùi Quang Dũng, cô Trần Thị Hợi và Nguyễn Thu Hằng.

3. Mỗi sinh viên phải nộp:

- 3 cuốn Khóa luận đóng bìa cứng màu đỏ, bên ngoài mạ chữ vàng (1 cuốn nộp tại VP Khoa, 1 cuốn nộp cho giáo viên hướng dẫn, 1 cuốn nộp cho giáo viên phản biện).

- Gửi vào hộp thư của Giáo vụ khoa để kiểm tra và quản lý. Hộp thư giaovukls@gmail.com.

4.  Khoa không chấp nhận trường hợp sinh viên nào nộp Khóa luận và gửi vào hòm thư của Khoa sau thời gian quy định trên. 

 

                                                                                  Trưởng Khoa Lịch sử

                                                                                            (Đã ký) 

 

 

                                                                                Nguyễn Quang Trung Tiến           

 

 Khoa Lịch sử  15-05-2011  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---