Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Chuyên mục: Danh sách ủng hộ Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyến
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
Danh sách ủng hộ Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa

 (DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 23/3/2017)

 

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ngày ủng hộ

Số tiền ủng hộ (VNĐ)

1

Ô. Nguyễn Phước Đoàn Tuấn Kiệt & B. Huỳnh Thị Lý

 Cựu sinh viên K8 - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

20/01/2017

5.000.000

2

B. Lê Thị Anh Đào

Cựu sinh viên K18 - Trưởng Bộ môn Đông Phương học, Khoa Lịch sử, Tỉnh Thừa Thiên Huế

20/01/2017

1.000.000

3 Ô. Hoàng Văn Hiển

Cựu sinh viên K8 - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, Tỉnh Thừa Thiên Huế

21/01/2017 3.000.000
4 Ô. Lê Văn Trương

Cựu sinh viên K3 - Giám đốc Bưu điện tỉnh Phú Yên

02/02/2017 5.000.000
5 Ô. Nguyễn Văn Đăng

Cựu sinh viên K9 - Trưởng Khoa Lịch sử, ĐH Khoa học Huế

06/02/2017 2.000.000
6 B. Đoàn Thị Nết

Cựu sinh viên K26 - Cục đường bộ 4, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

06/02/2017 1.000.000
7 B. Thái Thị Nga

Cựu sinh viên K3 - Tỉnh Quảng Ngãi

06/02/2017 1.500.000
8 Ô. Lê Thanh Minh

Cựu sinh viên K21 - TP. Hồ Chí Minh

13/02/2017 1.000.000
9 Ô. Nguyễn Mừng

Cựu sinh viên K1 - Tỉnh Phú Yên

16/02/2017 3.000.000
10 Ô. Mai Xuân Toàn

Cựu sinh viên K15 - Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

20/02/2017 1.000.000
11

B. Nguyễn Duy Phương & B. Lê Thị Ngọc Vân

Cựu sinh viên K27 - TP. Đà Nẵng

20/02/2017 1.000.000
12 B. Nguyễn Thị Thanh Hiền

Cựu sinh viên K28 

20/02/2017 1.000.000
13

Ô. Phạm Ngọc Bảo Liêm

& B. Lê Thị Diệu Hồng

Cựu sinh viên K25 - CBGD Khoa Lịch sử, ĐH Khoa học Huế

Cựu sinh viên K25 - Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế

20/02/2017 1.000.000
14 B. Huỳnh Thị Anh Vân

Cựu NCS - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

21/02/2017 1.000.000
15 B. Trương Thị Cúc

Cựu sinh viên K1

21/02/2017 5.000.000
16 B. Hoàng Thị Bình

Cựu sinh viên K27 - TP. Hồ Chí Minh

21/02/2017 1.000.000
17

Ô. Nguyễn Ngọc Anh & B. Huỳnh Thị Thanh Thủy

Cựu sinh viên K4 - Quy Nhơn, Bình Định 21/02/2017 2.000.000
18 Ô. Phan Thanh Nhất

Cựu sinh viên K20

22/02/2017 1.000.000
19 B. Lê Thị Kim Oanh

Cựu sinh viên K6

22/02/2017 1.000.000
20 Ô. Trịnh Dũng

Cựu sinh viên K4

22/02/2017 1.000.000
21 Ô. Đinh Văn Hạnh

Cựu cán bộ Khoa - Phân viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật VN tại TP. Hồ Chí Minh

22/02/2017 2.000.000
22 B. Nguyễn Thị Khởi

Cựu sinh viên K8

23/02/2017 1.000.000
23 Ô. Đỗ Như Thắng

Cựu sinh viên K7

23/02/2017 3.000.000
24

B. Trương Thị Xuân Hồng

Cựu sinh viên K3 - Tỉnh Quảng Ngãi  23/02/2017 1.000.000
25 Ô. Nguyễn Tuấn Bình

NCS ngành Lịch sử Thế giới

24/02/2017 500.000
26 B. Trần Thị Quế Châu

NCS ngành Lịch sử Thế giới

24/02/2017 500.000
27 B. Lê Thị Qúy Đức

NCS ngành Lịch sử Thế giới

24/02/2017 500.000
28 B. Đỗ Quỳnh Nga

Cựu sinh viên K23 - TP. Vũng Tàu

27/02/2017 2.000.000
29 Ô. Phan Xuân Thủy

Cựu sinh viên K9 - TP. Đà Nẵng

27/02/2017 2.000.000
30

Tập thể cựu SV K13

Khoa Lịch sử 27/02/2017 5.000.000
31 B. Hoàng Thị Duyên

Cựu sinh viên K1 - CHLB Đức

27/02/2017 1.000.000
32

B. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Cựu sinh viên K4 - TP. Hồ Chí Minh 27/02/2017 1.000.000
33

B. Nguyễn Thị Vĩnh Linh

Cựu NCS Lịch sử Thế giới - Tỉnh Quảng Nam 28/02/2017 500.000
34 B. Phạm Thị Hân Cựu sinh viên K15 - Tỉnh Quảng Bình 28/02/2017

2.000.000

35 Ô. Mai Xuân Lạc

Cựu sinh viên K3

28/02/2017 1.000.000
36 Ô. Hoàng Ngọc Lữ

Cựu sinh viên K20 - TP. Hồ Chí Minh

28/02/2017 1.000.000
37

Ô. Lê Đình Hào

Cựu sinh viên K8 - Tỉnh Quảng Trị  01/3/2017 1.000.000
38

Bảo tàng Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị 01/3/2017 1.000.000
39

Ô. Phan Văn Sinh

Cựu sinh viên K1 - Tỉnh Quảng Trị 01/3/2017 5.000.000
40

Ô. Trần Ngọc Ánh

Cựu sinh viên K21 - Tỉnh Quảng Bình 01/3/2017 1.000.000
41

B. Hồ Thị Kim Anh

Cựu sinh viên K11 01/3/2017 1.000.000
42

B. Phạm T.Hồng Vinh

Cựu sinh viên K16 - Cựu cán bộ Khoa 02/3/2017 1.000.000
43

Ô. Trịnh Quốc Dạng

Cựu sinh viên K25 - TP. Hà Nội 02/3/2017 2.000.000
44

Ô. Võ Đức Hoài

Cựu sinh viên K26 - Tỉnh Quảng Bình 02/3/2017 1.000.000
45

Ô. Mai Văn Hoàng

Cựu sinh viên K20 - TP. Hồ Chí Minh 02/3/2017 2.000.000
46

Ô. Lê Cảnh Biên

Cựu sinh viên K5 - Tỉnh Quảng Trị 02/3/2017 2.000.000
47

Ô. Hồ Tấn Tuấn

Cựu sinh viên K6  03/3/2017 1.000.000
48

B. Nguyễn Thị Xuân Hương

Cựu sinh viên K3 - Đà Nẵng 03/3/2017 1.000.000
49

Ô. Nguyễn Đức Bình

Cựu sinh viên K1 03/3/2017 1.000.000
50

Ô. Nguyễn Xuân Thạnh

Cựu sinh viên K21 - Hương Trà 03/3/2017 500.000
51

Ô. Nguyễn Hải Trường

Cựu sinh viên K28 - Hương Trà 03/3/2017 500.000
52

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An

TP. Hội An 03/3/2017 5.000.000
53

Thầy Nguyễn Khắc Thái

Cựu cán bộ Khoa  03/3/2017 1.000.000
54

Ô. Nguyễn Quang Huy

Cựu sinh viên K21 06/3/2017 1.000.000
55

Ô. Trần Đình Lưỡng

Cựu sinh viên K22 06/3/2017 500.000
56

Ô. Lê Hồng Sơn

Cựu sinh viên K20 - Tỉnh Quảng Trị 06/3/2017 1.000.000
57

B. Trần Thị Thanh Hà

Cựu sinh viên K20 - Tỉnh Quảng Trị 06/3/2017 1.000.000
58

Thầy Lê Duy Sơn

Cựu sinh viên K3 - Tỉnh Thừa Thiên Huế 06/3/2017 1.000.000
59

Tập thể cựu SV K26B

Khoa Lịch sử 06/3/2017 1.000.000
60

B. Trần Thị Thu Hương

Cựu sinh viên Văn hóa Du lịch K11 - Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế 06/3/2017 500.000
61

B. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Cựu sinh viên K28 06/3/2017 500.000
62

Ô. Nguyễn Văn Khoa

Cựu sinh viên K18 06/3/2017 1.000.000
63

Ô. Phạm Duy

Cựu sinh viên K22 06/3/2017 1.000.000
64

Ô. Phan Thanh Hải

Cựu sinh viên K12 - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế 07/3/2017 5.000.000
65

B. Đồng Thị Ly

Cựu sinh viên K30 - Ban tuyên giáo Thừa Thiên Huế 07/3/2017 500.000
66

Ô. Nguyễn Văn Quảng

Cựu sinh viên K25 - Trường ĐH Khoa học 07/3/2017 500.000
67

Ô. Trần Hữu Trung

Cựu nghiên cứu sinh LSTG 07/3/2017 1.000.000
68

Ô. Võ Ngọc Đồng

Cựu sinh viên K6 - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng 07/3/2017 1.000.000
69

Ô. Ngô Khôi

Cựu sinh viên K2 - P. Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng 07/3/2017 1.000.000
70

Ô. Lê Phú Nguyện

Cựu sinh viên K21 - Sở Nội vụ Đà Nẵng 07/3/2017 1.000.000
71

Ô. Lê Văn Phi

Cựu sinh viên K8 07/3/2017 1.000.000
72

Tập thể học viên CH Lịch sử Việt Nam K2016-2018

Khoa Lịch sử 08/3/2017 3.000.000
73

B. Nguyễn Thị Thu Hà

Cựu sinh viên K7 - Giám đốc trung tâm Thông tin Thư viện Trường ĐHKH 08/3/2017 1.000.000
74

Ô. Phùng Thế Anh

NCS chuyên ngành Lịch sử VN K2015
08/3/2017
2.000.000
75

Ô. Võ Thanh An

Cựu sinh viên K8 - Tỉnh Quảng Ngãi 08/3/2017  3.000.000
76

Ô. Lê Hoài Nam

Cựu sinh viên K21 - TP. Hồ Chí Minh 08/3/2017 1.000.000
77

Ô. Đặng Vinh Dự

NCS, Cựu sinh viên K26B 09/3/2017 500.000
78

Ô. Dương Quang Hiệp

Cựu sinh viên K20 - Tỉnh Thừa Thiên Huế 09/3/2017 1.000.000
79

B. Ngô Thị Phương Lan

Cựu sinh viên K26B 09/3/2017 500.000
80

Ô. Trần Tấn Vịnh

Cựu sinh viên K7 09/3/2017 500.000
81

Ô. Nguyễn Xuân Hóa

Cựu sinh viên K5 09/3/2017 2.000.000
82

Ô. Lê Văn Cường

Cựu sinh viên K22 - Tỉnh Quảng Nam 09/3/2017 500.000
83

Ô. Nguyễn Tăng Quỳnh

Cựu sinh viên K5 09/3/2017 2.500.000
84

Ô. Nguyễn Văn Phụng (Thầy Thích Thiện Tuệ)

Cựu sinh viên K20 09/3/2017 2.000.000
85

Ô. Lê Thái Hòa

Cựu sinh viên K24A 10/3/2017 500.000
86

Ô. Nguyễn Quốc Đạt

Cựu sinh viên K24A 10/3/2017 500.000
87

Ô. Trần Ngọc Dương

Cựu sinh viên K24A 10/3/2017 500.000
88

Ô. Phạm Vĩnh

Cựu sinh viên K1 10/3/2017 1.000.000
89

B. Hoàng Thị Hương

Cựu sinh viên K4 10/3/2017 500.000
90

Ô. Phạm Trung Kiên

Cựu sinh viên K22 10/3/2017 500.000
91

B. Nguyền Thị Thu Hiền

Cựu sinh viên K22 10/3/2017 500.000
92

B. Lê Thị Hài

Cựu sinh viên K15 10/3/2017 2.000.000
93

Ô. Đồng Văn Thuật

Cựu sinh viên K25 10/3/2017 300.000
94

B. Nguyễn Thị Trang

Cựu sinh viên K27 10/3/2017 500.000
95

B. Đặng Thị Mỹ Ý

Cựu sinh viên K27 10/3/2017 500.000
96

Ô. Lê Phước Thành

Cựu sinh viên K27 13/3/2017 500.000
97

Ô. Dương Tự

Cựu sinh viên K4 13/3/2017 1.000.000
98

Ô. Trần Văn Đức

Cựu sinh viên K28 13/3/2017 500.000
99

B. Đậu Thị Hoa

Cựu sinh viên K22 13/3/2017 500.000
98

Ban BT NXB Thuận Hóa

Tỉnh Thừa Thiên Huế 14/3/2017 500.000
99

Ô. Hồ Đức Quốc Bảo

Cựu sinh viên K23 14/3/2017 500.000
100

B. Nguyễn Thị Thu Hiền

Cựu sinh viên K5 14/3/2017 1.000.000
101

B. Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Cựu sinh viên K5 14/3/2017 1.000.000
102

B. Trần Thị Thanh Thủy

Cựu sinh viên K5 14/3/2017 1.000.000
103

Ô. Quản Bá Chính

Cựu sinh viên K28 14/3/2017 1.000.000
104

Ô. Nguyễn Viết Bé

Cựu sinh viên K7 - Phó Hiệu trưởng trường CT Đăk Nông 15/3/2017 2.000.000
105

Ô. Trần Kiên

Cựu sinh viên K21 15/3/2017 500.000
106

B. Nguyễn Thị Khánh Thi

Cựu sinh viên K24 15/3/2017 500.000
107

Ô. Lê Khánh Toàn

Cựu sinh viên K? - Tỉnh Quảng Bình 15/3/2017 500.000
108

Tập thể cựu SV K25B (danh sách ủng hộ xin xem tại đây)

Khoa Lịch sử 15/3/2017 4.200.000
109

Ô. Lê Văn Hà

Cựu sinh viên K27 - Tỉnh Thừa Thiên Huế 15/3/2017 500.000
110

Ô. Ngô Đình Trí

BTG Huyện ủy Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam 15/3/2017 1.000.000
111

Tập thể cựu SV Lịch sử K34

Khoa Lịch sử 15/3/2017 1.750.000
112

Tập thể cựu SV K26A

Khoa Lịch sử 15/3/2017 2.000.000
113

Ô. Trần Văn Dũng

Cựu sinh viên K26A 15/3/2017 1.000.000
114

B. Lê Thị Hương

Cựu sinh viên K26A 15/3/2017 1.000.000
115

Tập thể Cao học DTH 2016 - 2018

Khoa Lịch sử 15/3/2017 2.000.000
116

Ô. Trần Ngọc Huấn

Cựu sinh viên K27 15/3/2017 500.000
117

B. Hoàng Thị Hồng

Cựu sinh viên K27 15/3/2017 500.000
118

B. Lê Thị Kim Lan

Cựu sinh viên K5 16/3/2017 2.000.000
119

Ô. Nguyễn Mậu Hùng

NCS ngành Lịch sử Thế giới 16/3/2017 500.000
120

Ô. Hoàng Ngọc Thắng

Cựu sinh viên K20 16/3/2017 2.000.000
121

Ô. Nguyễn Vĩnh Quân

Cựu sinh viên K29 16/3/2017 1.000.000
122

Ô. Nguyễn Viết Xuân

Cựu sinh viên K20 - NCS Ngành Lịch sử Thế giới 16/3/2017 500.000
123

B. Dương Thị Thúy Hiền

NCS Ngành Lịch sử Thế giới 16/3/2017 500.000
124

Tập thể cựu SV Lịch sử K33B

Khoa Lịch sử 16/3/2017 3.800.000
125

B. Lê Thanh Bình

Cựu sinh viên Đông phương học K32 16/3/2017 500.000
126

Ô. Võ Doãn Kiên

Cựu sinh viên K28 16/3/2017 2.000.000
127

Ô. Trần Văn Dư

Cựu sinh viên K18 17/3/2017 1.000.000
128

B. Đào Thị Lan Anh

Cựu sinh viên K24 17/3/2017
500.000
129

B. Đỗ Thị Diệu Hà

Cựu sinh viên K24  17/3/2017 500.000
130

Ô. Phạm Mạnh Hùng

Cựu sinh viên K28  17/3/2017 500.000
 131

B. Nguyễn Thị Phương

Cựu sinh viên K28  17/3/2017 500.000
 132

Tập thể cựu SV K20

Khoa Lịch sử 17/3/2017
5.000.000
133

Tập thể lớp NCS Dân tộc học K2016

Khoa Lịch sử 17/3/2017 1.000.000
134

B. Lê Hữu Lợi

Cựu sinh viên K28 17/3/2017 500.000
135

B. Trương Thị Bích Thủy

Cựu sinh viên K28 17/3/2017 300.000
136

B. Lê Thị Hiền

Cựu sinh viên K31 17/3/2017 300.000
137

Ô. Ngô Đức Lập

Cựu sinh viên K22 17/3/2017 1.000.000
138

Ô. Lê Tiến Công

Cựu sinh viên K22 17/3/2017 500.000
139

Lớp CH Lịch sử Việt Nam  K. 2015-2017

Khoa Lịch sử 17/3/2017 3.000.000
140

Ô. Nguyễn Trần Kiệt

Cựu sinh viên K24 18/3/2017 1.000.000
141

Ô. Nguyễn Minh Phương

Cựu sinh viên K21 19/3/2017 500.000
142

Tập thể cựu SV K18

Khoa Lịch sử 20/3/2017 5.000.000
141

Ô. Hoàng Thanh Trung & B. Trần Hạnh Hoa

Cựu sinh viên K27 20/3/2017 1.000.000
142

B. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Cựu sinh vien K28 20/3/2017 1.000.000
143

Ô. Hồ Hữu Cân

Cựu sinh viên K27 20/3/2017 500.000
144

B. Dương Thị Ánh Tuyết

Cựu sinh viên K31 21/3/2017 1.000.000
145

Tập thể cựu SV K23

Khoa Lịch sử 21/3/2017 7.000.000
146

Tập thể cựu SV K23

Khoa Lịch sử 21/3/2017 3.000.000 (trao HBSV)
147

B. Dương Thị Hoàng Anh

Cựu sinh viên K27 21/3/2017 1.000.000
148

Ô. Nguyễn Văn Hiếu

Cựu sinh viên K22 21/3/2017 500.000
149

Ô. Phạm Mạnh Hùng

Cựu sinh viên K22 21//3/2017 500.000
150

Ô. Trần Đức Thuận

Cựu sinh viên K22 21/3/2017 500.000
152

Ô. Trần Đức Sáng

Cựu HV Cao học Dân tộc học K2014 21/3/2017 500.000
153

Ô. Nguyễn Thăng Long & B. Lê Thị Liễu

Cựu sinh viên K24 21/3/2017 1.000.000
154

Ô. Lê Đức Lộc

Cựu sinh viên K24 21/3/2017 500.000
155

B. Đỗ Lê Phương Mai

Cựu sinh viên K24 21/3/2017 500.000
156

Ô. Mai Thanh Nhân

Cựu sinh viên K24 21/3/2017 500.000
157

Ô. Hồ Xuân An

Cựu sinh viên K24 21/3/2017 500.000
158

Ô. Hoàng Phước Nhật

Cựu sinh viên K24 21/3/2017 500.000
159

Ô. Lê Nhật Nhân Quyền

Cự sinh viên K24 21/3/2017 500.000
160

Ô. Hồ Sỹ Thái & B. Nguyễn Thị Mộng Cẩm

Cựu sinh viên CTXH K29 & Sử K31

21/3/2017 500.000
161

B. Đỗ Thị Hằng

Cựu sinh viên K36

21/3/2017 300.000
162

Ô. Trịnh Nam Hà

Cựu sinh viên K32

21/3/2017 300.000
163

B. Phan Thị Hòa

Cựu sinh viên K32

21/3/2017 200.000
164

B. Phùng Thị Oanh

Cựu sinh viên K32 21/3/2017 200.000
165 

Ô. Trần Thanh Sơn

Cựu sinh viên K32 21/3/2017 200.000
166 

B. Lê Thị Hồng Nhật

Cựu sinh viên K32 21/3/2017 200.000
167 

B. Hà Thị Việt Trinh

Cựu sinh viên K32 21/3/2017 200.000
168 

B. Kiều Thị Điệp

Cựu sinh viên K32 21/3/2017 200.000
169 

B. Nguyễn Thị Thanh Tịnh

Cựu sinh viên K32 21/3/2017 200.000
 170

B. Nguyễn Thị Vân Quỳnh

Cựu sinh viên K32 21/3/2017 300.000
 171

B. Hoàng Thị Vy

Cựu sinh viên K32 21/3/2017 300.000
172 

B. Đào Thị Ngọc Thảo

Cựu sinh viên K32 21/3/2017 300.000
173

Ô. Trần Tố Thi

Cựu sinh viên K27 21/3/2017 500.000
174

Ô. Nguyễn Đình Phương

Cựu sinh viên K28 21/3/2017 500.000
175

B. Trần Thị Hồng Hiếu

Cựu sinh viên K10 - Tỉnh Quảng Bình 22/3/2017 1.000.000
176

B. Lê Thị Quỳnh Hương

Cựu sinh viên K10 - TP. Hồ Chí Minh 22/3/2017 1.000.000
177

Ô. Đặng Đông Hà

Học viên Cao học K2006 22/3/2017 1.000.000
178

Tập thể cựu SV K9

Khoa Lịch sử 22/3/2017 4.000.000
179

Ô. Hoàng Văn Đại

Cựu sinh viên K3 22/3/2017 500.000
180

B. Lê Thị Thương Hiền

Cựu sinh viên K3 22/3/2017 500.000
181

B. Lê Thị Hương

Cựu sinh viên K3 22/3/2017 500.000
182

Ô. Nguyễn Mậu Nam

Cựu sinh viên K6 22/3/2017 1.000.000
183

Ô. Cao Huy Hoàng

Cựu sinh viên K3 22/3/2017 1.000.000
 184

B. Nguyễn Thị Hiệp Ngọc

Cựu sinh viên K2 23/3/2017  1.000.000
 185

Tập thể cựu SV K14

Khoa Lịch sử  23/3/2017   5.000.000
 186 

Ô. Lê Vũ Trường Giang

Cựu sinh viên K30  23/3/2017   500.000
 187

Tập thể cựu sv Lịch sử K33

 Khoa Lịch sử  23/3/2017   2.500.000
 188

Ô. Hồ Minh Đại

Cựu sinh viên K8  23/3/2017   1.000.000
 189

Ô. Lê Xuân Hòa

Cựu sinh viên K2  23/3/2017  1.000.000
 190

Ô. Nguyên Công Lý

Cựu sinh viên K2  23/3/2017  1.000.000
 191

B. Trần Thị Xuân An

Cựu sinh viên K2  23/3/2017  1.000.000
 192

Ô. Nguyễn Quang Chức

Cựu sinh viên K8  23/3/2017  1.000.000
 193 Ô. Nguyễn Quang Chức Cựu sinh viênK8  23/3/2017  1.000.000 (ủng hộ SV)
 194

B. Trần Thị Lý

Cựu sinh viên K2 23/3/2017   500.000
 195 

B. Nguyễn Thị Thanh Bình

Cựu sinh viên K26 23/3/2017   500.000
 195

Tập thể cựu SV K11

Khoa Lịch sử  23/3/2017  5.000.000
 197

B. Hoàng Thị Ngọc Thanh

Cựu sinh viên K2  23/3/2017  1.500.000
 198

Ô. Phan Tiến Dũng

Cựu sinh viên K2 - Giám đốc Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh T.T.Huế  23/3/2017  3.000.000
 199

Ô. Đỗ Hữu Hà

Cựu sinh viên K8  23/3/2017  500.000
  200 

Ô. Phan Xuân Quang

Cựu sinh viên K8 23/3/2017   3.000.000
  201 

Hội cựu sinh viên tại Quảng Nam

 Khoa Lịch sử  23/3/2017  4.700.000
  202 

Huyện ủy Đại Lộc

Tỉnh Quảng Nam  23/3/2017   3.000.000
 203

Ô. Lê Văn Cường

Cựu sinh viên K30  23/3/2017   300.000
 204

Ô. Nguyễn Lê Giang

Cựu sinh viên K19  23/3/2017   1.000.000
 205

Lớp CH K9 (2001-2004)

Khoa Lịch sử  23/3/2017  2.000.000
  206 

Tập thể cựu SV K19

Khoa Lịch sử  23/3/2017  5.000.000
 207

B. Hồ Vũ Minh Châu

Cựu sinh viên K7  23/3/2017  500.000
 208

Ô. Nguyễn Văn Hùng

Cựu sinh viên K21   23/3/2017   500.000
  209 

Ô. Bùi Quốc Hồng

Cựu sinh viên K2   23/3/2017   1.000.000
 210

B. Trần Thị Tuyết Nhung

Cựu sinh viên K29  23/3/2017  1.000.000
 211

Ô. Mai Thế Trung

Cựu sinh viên K29   23/3/2017   500.000
 212

B. Nguyễn Thị Hậu

Cựu sinh viên K28   23/3/2017   500.000
 213

Ô. Nguyễn Văn Nghĩa

Cựu sinh viên K1  23/3/2017  500.000
 214

Ô. Lưu Anh Rô

Cựu sinh viên K16   23/3/2017   500.000
 215

Ô. Huỳnh Đình Quốc Thiện

Cựu sinh viên K21   23/3/2017   1.000.000
 216

Ô. Lê Xuân Thông

NCS, cựu sinh viên K23  23/3/2017  500.000
 217

Tập thể cựu SV K28

Khoa Lịch sử
  23/3/2017   6.000.000
 218

Ô. Nguyễn Tât Thắng

CH sử K2002 - 2004  23/3/2017  1.000.000

 

Update: Chí Ngàn


 Khoa Lịch sử  20-01-2017  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---