Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử - Chuyên mục: Phân công công việc chuẩn bị 60 năm thành lập
 

Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyến
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
Phân công công việc chuẩn bị 60 năm thành lập

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM

 THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ KHOA LỊCH SỬ

 

 

Stt

Công việc

Người chịu trách nhiệm

Thời gian hoàn thành

1. Bài in tạp chí

1. Nghiên cứu Đông Nam Á (chủ lực: Tổ bộ môn Lịch sử Thế giới, Đông phương học)

Liên hệ với Tạp chí: Cô Định, Th. Hiệp

Thầy Hiệp tập hợp.

Hạn cuối 20/11/2016

2. Huế Xưa & Nay chủ lực: Tổ bộ môn LSVN, Nhân học - Khảo cổ - VHDL) 

Liên hệ với Tạp chí: Thầy Đăng, Th. Liêm tập hợp (HĐ duyệt bài cho 2 TC: 4 thầy cô trên).

Hạn cuối 20/11/2016

2. Sách NC

Mỗi cán bộ trong khoa chọn 1 bài trong các nghiên cứu từ 2012 đến nay.

Liên hệ và tập hợp: thầy Đăng, thầy Liêm thảo format để các cá nhân tự hoàn chỉnh.(Dự kiến tên sách: Tiếp cận lịch sử văn hóa – Một chặng đường: sẽ xin ý kiến thêm của các tổ trưởng Bộ môn, thầy Tiến)

30/11/2016

3. Sách giới thiệu

01 tập sách giới thiệu tổng thể về khoa Lịch sử, gồm các phần cụ thể mang tên “60 năm theo dòng lịch sử

- Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa:

- Lịch sử các ngành/chuyên ngành:

+ Lịch sử Việt Nam

+ Lịch sử Thế giới

+ Dân tộc học – Khảo cổ - VHDL

+ Đông phương học:

 

 

 

Thầy Thầy Đăng phụ trách

 

Thầy Bang phụ trách

Thầy Tận phụ trách

Thầy Mạnh phụ trách

Cô Đào phụ trách 

Hạn cuối 10/12/2016

 

- Tập hợp lý lịch khoa học của cán bộ Khoa

Thầy Quảng

 

 

- Thống kê số lượng sinh viên, học viên, NCS trước đó theo từng khóa, cả chính qui và tại chức. Lập danh sách sinh viên các khoá (từ K36 - K40): cả Đại học và Sau Đại học (kể cả các sv CTXH từ 2012 đến 2014)

Thầy Hà (phụ trách chính), Thầy Vũ, Cô Tâm

(Liên hệ BM CTXH cung cấp) 

Hạn cuối 10/12/2016

 

- Thống kê và lập Danh sách Luận án, Luận văn, Khóa luận tốt nghiệp (DS theo khoá từ 2012 đến nay) (kể cả CTXH từ 2012 đến 2014) 

Cô Tâm (phụ trách chính), Cô Qúy Hạnh (Liên hệ BM CTXH cung cấp) 

Hạn cuối: 10/12/2016

 

- Thống kê và lập Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và hợp tác quốc tế, các dự án đã tham gia (DS từ 2012 đến nay): (kể cả CTXH từ 2012 đến 2014)

- Thống kê và lập Danh sách Khen thưởng các cấp của chính quyền, đoàn thể và cá nhân (chỉ thống kê bằng khen trở lên) trong khoa (DS từ 2012 đến nay, kể cả CTXH từ 2012 đến 2014).

- Các hình ảnh kỷ niệm tiêu biểu liên quan đến tập thể và cá nhân trong khoa (tập trung vào 2012 đến nay) (kể cả CTXH từ 2012 đến 2014).

Thầy Liêm (phụ trách chính), Thầy Ngàn

 (Liên hệ BM CTXH cung cấp)

 

 

Thầy Hà (Phụ trách chính), Thầy Vũ (Liên hệ BM CTXH cung cấp)

 

 

 

Thầy Ngàn (phụ trách chính), Thầy Được

(Liên hệ BM CTXH cung cấp).

Hạn cuối 10/12/2016

 

 

 

Hạn cuối 10/12/2016

 

4. Brochure

Khoảng 8 trang gấp: Sứ mệnh trường, khoa; giới thiệu đầu ra khoa, cơ cấu tổ chức, nhân sự, lực lượng khoa học, thành tích tóm tắt về đào tạo và nghiên cứu, hình ảnh tiêu biểu khoảng 8 trang gấp; chú ý hình thức (in nhiều 1.000 bản – sử dụng lâu dài.

Thầy Liêm, Cô Hoàng Đào dự thảo trình BTC

20/12/2016

5.

Tập sách của chi đoàn CBGD

Do chi đoàn CBGD phụ trách

 

6. Phần Hội

 

1. Chuẩn bị thư ngỏ, Thông báo kế hoạch, cám ơn  

2. Ban tuyên truyền, vận động tài chính

 

 

 

 

 

3. Ban tổ chức:

+ Điều hành chung:

+ Dẫn chương trình:

+ Chuẩn bị Hội trường, trang trí

 

 

  1. Ban Lễ tân:

- Trang phục: + Nam: áo Sơ mi + cravat. + Nữ: áo dài

Chú ý: - Các Ban trên cần phải tiến hành họp để phân công cụ thể

Thầy Đăng, Cô Định, Thầy Hiệp

 

Thầy Đăng, Cô Định, Thầy Hiệp, Thầy Tận, Thầy Mạnh, Cô Định, Thầy Tiến, Thầy Hồng, Thầy Hà, Cô Lê Thị Anh Đào, Thầy Liêm, Cô Tâm, Thầy Linh, Thầy Vũ, Cô Quý Hạnh, Cô Thu (thủ quỹ). Tài khoản nhận ủng hộ theo thẻ của Cô Quý Hạnh.

 

Thầy Đăng, Thầy Hiệp, Thầy Hà

Thầy Hiệp

Thầy Liêm (phụ trách chính), Thầy Linh, Thầy Ngàn

 

Thầy Hiệp (phụ trách chính), Cô Định, Cô Hợi, Cô Bảo Hạnh, Cô Đào, Cô Tâm, Cô Phượng, Cô Nhung, Cô Hằng, Thầy Liêm, Thầy Quảng, Thầy Linh, Thầy Vũ, Thầy Ngàn

 

                                                                                                    Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2016

                                                                                                                      Trưởng khoa

                                                                                                                  Nguyễn Văn Đăng

 

 

Update: Chí Ngàn


 Khoa Lịch sử  13-11-2016  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---